Nieuw Europees Organiseren (3)

NEOOm het doorzicht en het inzicht en daarmee de impact (en de kooplust) te vergroten:
mijn overzicht:

    Nieuw
Europees
Organiseren (NEO)

Anglo-Amerikaans
Organiseren
DE JUISTE DEUR OPENEN:

1

De wereld waarin we leven
  – Sociaal-
cultureel
domein
– Gemeenschapszin;
– Rentmeesterschap;
– Waarde rationaliteit;
A better world
– Individualisme;
– Korte termijn gewin;
– Doelrationaliteit;
– A better return;
  – Institutioneel
domein
– Romeins/Frans/Duits recht;
– Civil law;
– Deductief;
– Principle based;
– Keltisch natuurrecht;
– Common/case law;
– Inductief;
– Rule based;
  – Bestuurlijk/
maatschappelijk
domein
– Stakeholdersbelangen;
– Verdeling van revenuen in de maatschappij;
– Samenwerken;
– Aandeelhoudersbelang;
– The winner takes it all;
– Onderhandelen;

2

De organisaties waarin we werken
    Auftragstaktik =
MISSIEGEORIENTEERDHEID
Befehlstaktik =
ORDERGEORIENTEERDHEID

3

Een besturingsconcept dat past bij de organisatie
    – V3I (zie 14) – C3I (zie 14)
    – integratiefase;
– principle based;
– bureaucratiseringsfase;
– rule based;
    – productleadership; – Costleadership;
HET PAD KIEZEN:

4

7S-model

5

Waarden als belangrijke drijfveer
  SHARED VALUES – Vakmanschap kern; – relatief onbegrepen;
    – Verbinding tussen stakeholders; – parallelle werelden;
    – Controle is goed,
vertrouwen beter;
– wantrouwen:
prove it to me;

6

Waarde creatie als strategie    
  STRATEGY – productleadership; – Costleadership;
    – Blue ocean strategieen; – Red ocean strategieen;
    – Egalitaire arbeidsverhoudingen; – Ongelijke arbeidsverhoudingen;
    – Schumpeter-II; – Schumpeter-I;
    – Zekere onzekerheden; – Onzekere zekerheden;
    – Onvoorspelbaarheid; – Maakbaarheid;
    – Lange Termijn; – Korte Termijn;

7

Kennis en vakmanschap als basis
  SKILLS – continuïteit in kennis
en kennisbasis/-uitbouw;
– kennis is instrumenteel,
voor hier en nu;
    – principle based; – rule based;
    – taakvolwassenheid; – manuals;

8

Systemen als verbindende elementen
  SYSTEMS – Werkelijke wereld
van de werkvloer;
– Gestolde wereld
van de spreadsheets;
    – Secundaire processen
ondersteunend;
– Secundaire processen
primair;
    – Knowledge is not a thing
but a relation;
– Centralisatie;

9

Focus op het proces
  STRUCTURE – klantproces; – hiërarchie;
    – teams centrale bouwstenen; – Hamsters;
    – scharrelruimte; – statische kern (donuts);
    – vanplan; – planning-en-control;

10

Leidinggeven als ondersteuning
  STYLE – principle based; – rule based;
    – situationeel; – manuals;
    – openheid; – wantrouwen;

11

Medewerkers als belangrijkste kapitaal
  STAFF – Gilde structuur; – laag opleidingsniveau;
    – Theorie Y; – Theorie X;
    – zelfregulering; – top down;
    – leren; – werken;

12

Financiën als afgeleide
    – ‘Derde weg’; – Neoliberalisme;
    – stakeholdersbelangen; – aandeelhoudersbelang;
    – niet-financiële oorzaken; – financiële gevolgen;
    – Familie-/netwerkbedrijven; – beursgenoteerd;

13

De omgeving als natuurlijk gegeven
    – complex; – eenvoudig;
    – nadruk op
persoonlijke relaties;
– nadruk op
zakelijke relaties;
    – sturen op intuitie; – op cijfers;
    – ingebed in omgeving; – foot loose/ implant;
DE EERSTE STAPPEN ZETTEN:

14

Tijd voor verandering
    Vakmanschap =>
Verbinding =>
Vertrouwen =>
Inspiratie/passie
Command =>
Communication =>
Control =>
Information

15

Het Nieuwe Werken
    Behaviour =>
Bytes =>
Bricks
Bricks =>
Bytes =>
Behaviour
   
Nieuw
Europees
Organiseren (NEO)
Anglo-Amerikaanse
Organiseren 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *