Duurzame inzetbaarheid

De titel van een inspirerend Symposium gisteren aan de Avans Hogeschool in Breda. De opening is van Avans HRM Lector Willem de Lange, die het thema mooi neerzet en dan 2 enthousiaste, frisse, heldere inleidingen die elkaar aanvullen, veel stoffen bevatten voor discussie. Daarna kunnen we uit 4 workshops er 2 kiezen om aan deel te nemen. Goed idee van Avans om ook zo wisselwerking tussen School en Samenleving in te vullen !

Willem de Lange zet (na o.a. een filmpje, dat zij maakten voor de Metaalwerkgevers) het thema kort, zorgvuldig en met weloverwogen woorden neer: de duurzaam inzetbare medewerker betekent 5 dingen, waar HRM op in kan spelen:
– een competente medewerker, waar HRM toe bijdraagt m.b.v. opleiding & ontwikkeling,
– een betrokken medewerker, waar o.a. (sociale) innovatie en productiviteit bij aan de orde zijn,
– een tevreden mens, waar de work/life-balance en bijv. Het Nieuwe (Normaal wordende) Werken een rol spelen,
– een tevreden werknemer, waar de arbeidsrelatie aan de orde is,
– een gezond mens, waar HRM op in speelt middels vitaliteitsbeleid.

Dan krijgt allereerst Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg de vloer. Hij uit stevige kritiek op het Arbeidsmarktbeleid in ons land: te vrijblijvend, veel woorden en geen daden !  Hij geeft aan dat het in het zeer recente Competitiviteit Pact van de EU o.a. ook gaat over ‘Flexicurity’, dat de arbeidsmarkt economisch van belang is. Hij onderscheidt helder veranderingen in de vraag naar arbeid en in het aanbod van arbeid, vervolgens wat er mis is in het institutionele kader, aan de kant van de werkgevers en aan de kant van de werknemers. Hij geeft ook aan welke vier knoppen er zitten aan het/zijn Flexicurity-concept:
– Contractuele flexibiliteit voor werkgever en werkenden,
– Efficient arbeidsmarkt beleid,
– Leven lang leren,
– Moderne sociale zekerheid.
Het gaat dus niet alleen om ontslagrecht !
Hij spreekt over het ‘oud’ en het ‘nieuw’ psychologisch contract en tot slot over een aantal op zich interessante voorstellen, onder de kop: Welke kant moet het in ? Hij stelt daarbij aan het eind voor P&O te vervangen door A&O, wat dan staat voor Arbeidsmarkt & Organisatie.

Ik vind het in hoofdzaak een macro-economisch verhaal, waarin ook frustratie doorklinkt dat het arbeidmarktbeleid te vrijblijvend is, veel woorden geen daden kent. Helaas vertelt hij niet waarom dat het geval is. De toenemende Shareholder Value Orientation bij de top-100 beursgenoteerde ondernemingen, zoals vastgesteld door Pieter-Jan Bezemer in zijn promotie-onderzoek aan de EUR heeft Ton Wilthagen mogelijk nog niet bereikt ! De woede over wie de gevolgen van de Kredietcrisis mag opvangen is m.i. ook belangrijk in dit verband.

Duurzame inzetbaarheidVervolgens komt Willem van Rhenen, directeur van ArboNed en hoogleraar op Nijenrode aan het woord. Hij blijkt gepromoveerd op een onderzoek naar stress en bevlogenheid. Hij zoemt in op de individuele medewerker, spreekt over paradigma-veranderingen en over hoe lang die duren vooraleer die helemaal doorgekomen zijn. Zijn stelling is niet langer: kracht = massa x versnelling, maar: kracht van een organisatie = mens x arbeid. Zijn nieuw paradigma 1 is over de mens: de mens kent een fysieke, een mentale en een spirituele kant (die gaat over zaken als zingeving). Zijn nieuw paradigma 2 gaat uit van de ‘homo faber’: arbeid is creativiteit, uitdaging, ontwikkeling en dat soort dingen. Hij houdt een krachtig pleidooi voor aandacht voor de Energiebronnen: Steun, Groei/ontwikkeling en Autonomie !

Ik zou zeggen een krachtig Rijnlands verhaal op het nivo van het individu, heb hem nog kunnen meegeven dat hij zijn verhaal ook zou moeten doortrekken tot op het nivo van de organisatie; zijn verhaal impliceert het nodige op het vlak van leidinggeven, organisatie structuur, waarden, etc ! In tweede instantie vind ik het verhaal van Ton Wilthagen veel meer hebben van een Angelsaksisch verhaal op het nivo van de samenleving ! Fraaie elkaar aanvullende insteken met moeilijk verenigbare inhouden !

De 2 worskhops die ik volg zijn mooi, niet zo direct gekoppeld aan duurzame inzetbaarheid:
1) Creatieve werkvormen (met acteurs van Act Inc.) voor duurzame inzetbaarheid. We zien er 5:
– ‘Rollenspel’, waar je bijv. verschillende meningen spelend kunt laten brengen;
– ‘Stemmen met de voeten’, waarbij overigens alle aanwezigen in deze workshop blijken te kiezen voor de stelling: “Hoe meer bevlogen medewerkers, hoe beter” en niemand voor de stelling: “Van bevlogen medewerkers moet je er niet teveel hebben”;
– ‘Illustratie’, waarbij iemand bijv. kan spelen wat en hoe hij/zij gedaan heeft na een workshop;
– ‘De slechtste ooit’, waarbij je bijv. verschillende openingen van een gesprek kunt bekijken op hun effect;
– ‘Regietheater’, waarbij theater ontstaat op basis van regie/suggesties vanuit de deelnemers aan de workshop.
Op zich allemaal mooi, krachtig en ook bruikbaar ten behoeve van de duurzame medewerker.
2) Het nieuwe leren, waarbij Paul Bongers van de Interaction Groep illustreert hoe zij ICT gebruiken bij het trainen: 
– zeer veel de individuele medewerker die met behulp van een Portal zijn eigen traject (leerdoelen, ervaringen. e.d.) invult
– alleen in groepjes met een trainer met name praktische vaardigheden intensief oefenen.

Al met al een Symposium dat de moeite waard was !

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *