Fugro wint 2010/2011 Erasmus Innovatie Award

Gister was ik bij Sociale Innovatie: Nu nog beter ! Dit was een bijeenkomst van
– het NCSI, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie,
Inscope, een samenwerkingsverband van een aantal universiteiten,
op de RSM (Rotterdam School of Management) van de EUR (Erasmus Universiteit in Rotterdam). Daar was ook de uitreiking van hun 2010/2011 Innovatie Award. Mooie bijeenkomst die nog veel mooier zou zijn als ze het concept van het Angelsaksiche en Rijnlandse model zouden integreren in hun inzichten en werk. Presentaties zijn beschikbaar. Hieronder weer een kort verslag.

Aard Groen van de Universiteit van Twente begint, heeft het over:
– hun ‘propeller’ van 1) onderwijs, 2) onderzoek, 3) advieswerk en 4) business development; 
– de ‘engaged scholarship approach’ van Andrew van der Ven;
– groei stimuleren ?
   — zaak van de markt, de ‘invisible hand’,
   — zaak van de overheid, één ‘visible hand’,
   — zaak van ondernemende netwerken op micro nivo, vele ‘visible hands’;
– 4 S model voor ondernemerschap: Scope, Skills, Social networks en Scale:
4S model
– Business ontwikkeling is geen lineair proces;
– a la Starbucks en IKEA: in plaats van Causation Effectuation van Professor Saras Sarasvathy.
Causation and Effectuation
Hun punt is dat veel studenten een bedrijf beginnen, velen het goed doen, maar klein blijven. Vraag is hoe groei spurt te realiseren. Ze zijn daartoe ongeveer drie kwart jaar geleden het Venture Lab Twente begonnen. Belangrijkste leerervaring tot nu toe is (toch zo iets simpels als): ‘Technology only doesn’t sell’.

Andries de Grip van de Universiteit van Maastricht spreekt vervolgens over Duurzame inzetbaarheid. Het maakt m.i nogal uit of je dit vraagstuk benadert vanuit een echt Angelsaksisch perspectief (dan wordt het nooit wat) of vanuit een echt Rijnlands perspectief (dan komt het van nature goed).

Vervolgens spreekt Ton de Korte, directeur van het NCSI over:
– motivatie: intrinsiek of extrinsiek,
– betrokkenheid: affectieve, normatieve en continuerende,
– engagement (= passie), een gevolg van intrinsieke motivatie en affectieve betrokkenheid.
Hij stelt:
– het belang van betrokkenheid en participatie wordt onderschreven door onderzoek van Turner/VU
– informeel management en vertrouwen hebben een positieve invloed op vooral innovatief vermogen
– accountability (Management by Objectives) heeft een positieve invloed op bedrijfsprestaties.
Hij vraagt zich af hoe een en ander met elkaar te rijmen is, spreekt over paradoxen. Ik heb gesuggereerd hier de 2-ling Angelsaksisch en Rijnlands model in de beschouwing te betrekken.

Henk Volberda van de Erasmus Universiteit van Rotterdam introduceert zijn model voor Sociale Innovatie:
Model van Sociale Innovatie
en zijn recept om concurrentiekracht te versterken:
I. Investeren in sociale innovatie, in de 3 hefbomen:
   1. flexibel organiseren, met als 3 elementen:
        — interne verandersnelheid, de belangrijkste van deze 3,
        — balanceren innovatie en efficiency,
        — structureel scheiden van innovatie en efficiency; 
   2. dynamisch management, met als 3 elementen:
        — accountability, heeft een positief effect op korte termijn bedrijfsprestaties
        — reflectie,
        — informeel management, heeft een positief effect op innovatie.
              Hij spreekt hier ook over:
              —- transactioneel (Angelsaksisch zouden wij zeggen) 
              —- transformationeel/vernieuwend (Rijnlands) leidersschap, 
              waarbij het laatste positief effect heeft op innovatie;
   3. slimmer werken, met als 3 elementen:
        — vertrouwen op de werkvloer,
        — kennisbewustzijn, in combinatie met vertrouwen geeft dit:
        — kennisactivatie;
II. Investeren in R&D, technische innovatie,
III. Samenwerken met externen, externe kennis gebruiken.

De uitslag van de 2010/2011 Erasmus Innovatie Award blijkt:
1. Fugro, Paul van Riel nam de prijs in ontvangst.
– Oorspronkelijk sinds 1962 Ingenieursbureau voor Funderingstechniek en Grondmechanica, 
– in Raad van Bestuur allemaal ingenieurs (behalve de CFO),
– Hoofdkantoor: 30 man, bedrijf: 13500 man,
– 350 werkmaatschappijen;
2. Waste Treatment Technologies;
3. Strukton Civiel, M. Smitt was er.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *