#3GRC vol mooie workshops

Op het 3-de Grote Rijnland Congres (#3GRC) op 28 oktober in Seats2Meat (S2M) in Utrecht doen we ons gezamenlijke onderzoek van de Morele crisis en onze zoektocht naar een nieuwe MoraliTijd. Daartoe hebben we ’s morgens 4 korte maar krachtige inleidingen en een uitgebreid Panel debat. Zie eerdere posting. ’s Middags hebben we de volgende prachtige collectie van workshops:

1. Met de kennis van toen en het inzicht van nu, door Jaap Peters & Jan Reedijk

Michel Albert, naamgever van het ‘modèle Rhénan’, waarschuwde bijna 20 jaar geleden voor het Neo-Amerikaanse model dat door haar sexy uitstraling het Rijnlandse muurbloempje in de schaduw zou zetten. Tijdens de workshop willen we de kennis van toen koppelen aan het inzicht van de deelnemers betreffende de vraagstukken die Albert noemt in de inleiding van Capitalisme contre Capitalisme. Vragen zoals: is sociale zekerheid gunstig voor de economische ontwikkeling? Of: meer regelgeving en meer ambtenaren of minder regelgeving en meer advocaten?

2. Levensmoraal of Levensmoe, door Angelo Bombrini

Wat kan je in een leven allemaal overkomen, wat komt er op je pad en kun je dit sturen? Het levenspad loopt via een netwerk van snelwegen, bospaadjes, kruispunten en splitsingen. En steeds kom je voor de vraag te staan, “Welke kant moet ik op?”. Je keuze bepaalt je bestemming. Of kun je je bestemming kiezen en dan bepalen welke weg je moet nemen? Dit zou wel erg gemakkelijk zijn, maar helaas staat deze optie niet in je TomTom. Angelo leeft een bewogen leven, van bergen en diepe dalen. Toch blijft hij positief en energiek, hetgeen erg knap is als je hoort wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij zegt hier zelf over: “Wat mij helpt is te blijven bewegen, goed om je me heen te kijken, te luisteren en te genieten in het hier en nu. Ik word geleid door mijn levensmoraal en dan blijken er meer wegen naar Rome te leiden. Ik vond zo’n weg in het zuiden van Limburg. Die weg houdt mij nu op de been”

3. Waarom? door Peter Roemaat

Mensen in organisaties zijn veelal vooral bezig met antwoorden op de vragen Wat? En Hoe? Wat leveren we onze klanten tegen welke prijs en hoe verkopen we er zoveel mogelijk van? Veel Hoe en Wat, en zelden vraagt men zichzelf af Waarom we dat doen. Als je antwoord geeft op de waarom vraag vind je aansluiting bij mensen (klanten, patienten, studenten, leveranciers, kiezers) die eenzelfde moraal hebben en graag willen bijdragen. Peter Roemaat gaat nader in op het belang en de moraal van Waarom?

4. De pelgrimstocht van Everyman, door Marlies Bosker

De oproep van het 3e Grote Rijnlands Congres is de oproep uit de bekendste moraliteit, het toneelspel ‘ Elckerlijc/Everyman’, afkomstig uit het Nederland van de middeleeuwen: het beklag over de verdorvenheid en de oproep zich te verantwoorden over  onze levenswijze. Elckerlijc krijgt de opdracht een pelgrimstocht te gaan ondernemen, vergezeld door de reisgnoten: de deugd, de zelfkennis, de schoonheid, de kracht, de wijsheid en de vijf zintuigen. Het verhaal over geestelijk verval in de materiële welvaart en hoe de deugd zijn weg terug vindt. In deze workshop gaan we met de deelnemers opnieuw de pelgrimstocht van Elkerlijc maken. Met dezelfde reisgenoten maken we de tocht van het geestelijk verval van de materiële welvaart en hoe de deugd zijn weg terug kan vinden.

5. Landkaart van de belevingswereld Moraliteit, door Els Verschoor

Hoe vind je die nieuwe moraal als je bent opgevoed in de oude? Wanneer logisch denken, feitelijkheid en functionaliteit je denkwereld regeren? Daar is een denkomslag voor nodig. Van functionaliteit naar ontwerp. Van argumenten naar verhalen. Van focus en specialisatie naar integratie en symfonie. Van logica naar empathie. Van zakelijkheid naar speelsheid. Van materialisme naar zingeving. Om die denkomslag te faciliteren gaan we een belevingslandkaart maken van een nieuwe moraal. En van de weg daar naartoe. Vanuit intuïtie en creatief vermogen.

6. Filmhuis MoraliTijd, door Sandra van Kolfschoten

TED staat voor Technology, Entertainment, Design. Tijdens de jaarlijkse conferentie komen ’s werelds grootste denkers en doeners samen en worden de sprekers uitgedaagd de presentatie van hun leven te geven, in 18 minuten. De missie is het het verspreiden van ideeën om zo paradigma’s, levens en uiteindelijk de wereld te veranderen. Verrijk uw perceptie op moraliteit. Over GELD, geluk, LIEFDE, wantrouwen, schoonheid, gezondheid, Kracht, onmacht en verscheidenheid. Gekozen TEDs in combinatie met korte andere filmfragementen belichten het thema Moraliteit vanuit een bijzondere perceptie en geven gelegenheid met elkaar te verkennen hoe het nu staat met de eigen moraliteit. Hoe waarachtig is onze eigen zienswijze en daarmee zijnswijze eigenlijk?

7. Moraliteit en je persoonlijk geweten, door Anton Scheffers

Bij moraliteit kunnen we kijken naar wat de meerderheid vindt en in wetten, regels en verdragen vastlegt. Bijvoorbeeld: grondwetten, rechten van de mens, klimaatverdragen en integriteitbeleid. Deze afspraken leiden niet vanzelfsprekend tot ander gedrag. Het handelen van mensen wordt sterk bepaald door het persoonlijk geweten. Dit geweten is sterk beïnvloed door je gezin van herkomst. In de workshop gaan we op onderzoek uit naar de kracht en begrenzing van je geweten, vanuit je persoonlijke biografie. Wat betekent dat voor je eigen handelen en wat herken je daarvan in het handelen binnen jouw organisatie. Eigen moraliteit ontstaat als je weet wat je achter wilt laten en wat je meeneemt.

8. Een anarchistische moraal, door Henk Hogeweg

Over anarchisme wordt vanalles gedacht, vooral wat het niet is. Het is geen bommengooierij, geen ideologie, geen keuze voor wanorde, geen utopie en anarchisten zijn ook geen mensen waarmee je niet kunt samenwerken. Anarchisten hanteren wel een andere moraal. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om zelf hun hersenen te gebruiken, iets wat ons op school wordt afgeleerd. Anarchisten zijn kritisch, ook naar zichzelf, maar bovenal biedt het anarchisme (wat eigenlijk niet eens een -isme is) gedachtengoed wat ons juist nu in deze roerige tijden van tektonische crises van pas kan komen. U zult merken, dat ook in u een anarchist huist. Geeft u dat gevoel de ruimte, denk vrij, wees kritsich en ….wees realistisch, doe het onmogelijke!

9. Een manager kan niet ook een goed mens zijn, door Jorrit Stevens & Harold Janssen

Aldus de kop boven een geruchtmakende column van Jorrit Stevens op organisatieactivist.nl vorig jaar. Let ook op het stellende karakter. Aanleiding was een opmerking van minister Maria van der Hoeven dat een oorzaak van de crisis lag bij sommige managers die niet moreel zouden hebben gehandeld. Volgens Jorrit zit ’m dat in het fenomeen management zelve. Management is, volgens hem, per definitie vernederend. Onder begeleiding van die andere organisatieactivist, Harold Janssen, proeven we de randen van deze stellingen. Maar eerst licht Jorrit opnieuw zijn zienswijze toe, die nu actueler dan ooit lijkt.

10. Persoonlijk Leiderschap voorbij, door Helma Ton

Persoonlijk leiderschap bestaat niet, maar onder die collectieve illusie gaan we wel vaak gebukt. De workshop nodigt uit om leiderschap op een andere manier te gaan bezien. Namelijk, als een kwaliteit van het systeem. We doen dat aan de hand van vier verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken. Waar leiderschap een kwaliteit is van het systeem, steunt het op het vertrouwen in collectieve moraliteit.

11. Denken voor een ander, door Naud van der Ven

Wat gebeurt er als de ene mens denkt voor de andere? We doen het voortdurend en we kunnen ook niet anders, maar daar gebeurt misschien meer dan we denken. Wanneer we, bewust of onbewust, onze ideeën en goedbedoelde plannen over anderen uitstorten kunnen die anderen daar wel eens heel verdrietig van worden. En als we dat zien, dan is dat verwarrend, want we bedoelen het toch goed? De filosoof Levinas spreekt veel over deze ontnuchterende ervaring. Hij ziet die ervaring als bron van reflectie en van verruiming van de geest. Als de confrontatie met het verdriet van een ander over ons optreden de vraag losmaakt ‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’ of ‘Loop ik nu over iemand heen?’, dan zijn we mogelijk blindheid of een illusie op het spoor, aldus Levinas. De workshop onderzoekt de vraag wanneer ons denken ons blind maakt en welke confrontaties ons helpen om daarachter te komen. Langs die weg laat Naud van der Ven u zien hoe Levinas’ denken vertaald kan worden naar het dagelijks leven.

12. MVO Moreel Verantwoord Ondernemen, door Leo Crombach

Veel organisaties willen iets met duurzaamheid doen. De reden waarom ze dit willen is echter weinig authentiek. Ze volgen de grote meute en de hype. Duurzaam ondernemen is een marketing-ding geworden, vanuit ‘me-too’ i.p.v. vanuit een authentiek ‘waarom’. In werkelijkheid blijven deze organisaties doen wat ze altijd al deden, niks MVO aan. De moraliteit van werkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen is een moraal gericht op mensen, op verbindingen, ontmoetingen en oprechte aandacht geven, van passie voor je product of dienst , van het nemen van je verantwoordelijkheid en slimme allianties ontwikkelen.Maatschappelijk verantwoord ondernemen vergt wat van jouw persoonlijke moraal en dat ontwikkel je niet met een marketingcampagne. Het kost veel Tijd, moeite en toewijding en een rechte rug.

13. Morele principes als breekijzer voor het ‘nieuwe organiseren’? door Jan Smit

Van het ware, het schone en het goede, de kernbegrippen uit de praktische filosofie, hebben we ons in organisaties de afgelopen eeuw voornamelijk geconcentreerd op het ware, de objectiviteit. De praktijk die dat heeft opgeleverd, komt in alle opzichten aan haar grenzen.  De vernieuwing van ons organisatieleven dient gevoed te worden door het  integreren van de morele en esthetische dimensies in ons denken en handelen. Dat levert duurzame fundamenten voor ‘nieuw organiseren’.
Autonomie, verantwoordelijkheid, vakmanschap en leren & ontwikkelen worden door alle generaties binnen organisaties als belangrijke (morele) principes beschouwd. Waarom staat de praktijk van organisaties  daar nog zo ver van af?
We doen in de workshop een veldverkennende interactieve dialoog over:
– de morele fundamenten van ‘nieuw organiseren’,
– de belemmeringen in de hedendaagse organisatie praktijk,
– de concrete kansen voor ‘nieuw organiseren’. 
Invulling geven aan deze nieuwe organiseerprincipes, is niet alleen een typisch Europese uitdaging, het is een kwestie die raakt aan de Europese identiteit.

Voor degenen die zich al inschreven:
geniet op voorhand en kijk welke je wilt gaan volgen.
Voor degenen die nog niet inschreven:
dit wil je toch niet missen, het is nog niet te laat ! Mail even naar [email protected]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *