3-de Grote Rijnland Congres: MoraliTijd

De morele crisis te lijf

28 oktober 2010, Utrecht S2M, Seats to Meet

een samenwerking tussen Rijnland-Weblog en DeLimes I Rijnlands organiseren

Verzoek om workshopvoorstellen

Inleiding

We constateren dat er verschillende crises heersen: de financiële crisis (de banken), een economische crisis (stagnerende economische groei), een klimaatcrisis (opwarming van de aarde), een voedselcrisis (toenemend schever verdeeld over de wereldbevolking) en een energiecrisis (Piekolie, het dreigende tekort aan goedkoop winbare fosiele brandstoffen, m.n. olie). De crises blijken bijzonder hardnekkig en duidelijk is, dat we over al deze onderwerpen fundamenteel anders moeten gaan nadenken om de daaruit voortkomende problemen te kunnen oplossen. Echter, één crisis blijft naar onze mening nog onderbelicht: de morele crisis.

Alle bovengenoemde crises hebben een oorsprong in de heersende moraal over hoe we met de elkaar en de aarde omgaan. De graaicultuur, de jacht op winst en groei daarvan door aandeelhouders, corruptie, lagere tolerantie, ‘alles moet kunnen’, uitsluiting van bevolkingsgroepen, de consumptieve houding die mensen in de wereld aannemen met enorme milieuschade als resultaat, de ongekend groeiende mobiliteit, enzovoorts, hebben allemaal een oorsprong in hoe wij als mensen over dingen principieel denken. Pas als wij een slag maken naar een nieuwe heersende moraal zullen we in staat zijn de oplossingen te vinden voor de grote problemen, waarvoor de mensheid zich momenteel gesteld ziet. Op het 3e Grote Rijnland Congres willen we hiermee een begin maken.

Het programma voorziet er in, dat we ’s morgens het thema ingeleid krijgen, waardoor de deelnemers een behoorlijk beeld krijgen van het huidige denken over moraliteit. Na de lunch willen we de deelnemers een reeks workshops aanbieden die aansluiten op een verdere verkenning van het thema vanuit verschillende invalshoeken

Doel van de dag is dat mensen er geïnspireerd, gepassioneerd en definitief ongerust uit komen, maar tevens met hoop op een andere Moraliteit, die uitzicht biedt op een duurzamere samenwerking van mens en aarde en mensen onder elkaar.

De workshops

In de workshops worden op een interactieve manier aspecten van de morele crisis onderzocht. We hopen op voldoende aanbod om meerdere rondes te kunnen organiseren.

De focus van de workshops ligt nadrukkelijk op het thema moraliteit. De invalshoek kan divers zijn. Moraliteit, reflectie daarop, schaamte daarover, bouwstenen van een meer gewenste moraliteit zijn steeds de basisingredienten.

Belangrijk is dat de workshop interactief is, dus geen monologen over dialoog. Het grootste effect ontstaat uit een krachtige wisselwerking tussen en samenwerking van inleider(s) en deelnemers aan de workshop. Gebruik de aanwezig kennis en wijsheid om je invalshoek op moraliteit in de diepte te onderzoeken.

We gaan er van uit dat we in 2 of 3 rondes parallel workshops kunnen aanbieden. Het kan ook zijn dat je gevraagd wordt je workshop meerdere keren aan te bieden.

Handouts, readers, presentaties of andere documenten betreffende de workshops dienen op de dag zelf electronisch beschikbaar gesteld te kunnen worden aan de organisatie. Na het congres willen we deze bundelen en aan alle deelnemers beschikbaar stellen.

De workshops/bijdrages worden kosteloos geleverd.

De duur van een workshop is maximaal 60 minuten.

De lokatie van de conferentie zal zijn: Seats 2 Meet (Twitter: #S2M), Hoog Catherijne, Utrecht.

Datum: donderdag, 28 oktober 2010

Procedure indienen voorstellen

We willen de voorstellen graag in 2 vormen ontvangen:

1) Een samenvatting van de Workshop in ongeveer 100 woorden , die we kunnen gebruiken in de publiciteit en voor de werving van deelnemers;

2) Een beschrijving van de workshop, waarin het onderwerp, de aansluiting op het thema en de werkvorm.

Tevens dient u een specificatie van ruimte en hulpmiddelen, die nodig zijn voor de workshop, op te geven.

Uw voorstel dient uiterlijk 15 september door ons ontvangen te zijn. De organisatie zal de workshopvoorstellen op bovengnoemde criteria beoordelen en uiterlijk 30 september hoort u of het voorstel akkoord is voor de conferentie.

U kunt uw workshopvoorstel indienen bij:

Henk Hogeweg, [email protected] telefoon: 06-57573359,
of
Sjaak Evers, [email protected] telefoon: 06-53501529

Wij wensen u veel succes en plezier met het voorbereiden van uw workshop!!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *