De Academische Boeken Gids (2)

De ABG bevat nog al eens mooie, informatieve artikelen n.a.v. boeken:

# 66, Januari 2008 bevat:
Continent van extremen, met als ondertitel Barbarisme binnen de beschaving, de bespreking van:
Barbarism & Civilization, a history of Europe in our time, door Bernard Wasserstein:
barbarij en beschaving zijn geen tegenpolen, maar staan in een dialectische relatie tot elkaar.
(Ik heb ABG redactie attent gemaakt op ontbreken van # 66 in hun mooie archief !) 

# 70, September 2008 bevat:
Militair historici schrijven de geschiedenis fout, de bespreking van 2 boeken van Jeremy Black:
– Great powers and the quest for hegemony, the world order since 1500,
– Rethinking military history,
met bijvoorbeeld:
De 19-de en 20-ste westerse dominantie was een intermezzo in het tijdperk van Azie,
dus de geschiedschrijving moet haar aandacht verleggen ….

# 70 bevat ook:
BV Rome en het Imperium Europaeum, met als ondertitel: Oude geschiedenis in managers taal, de bespreking van:
– Rome, droombeeld van Europa, door Boris Johnson,
– De BV Rome, opkomst en ondsergang van de eerste Multinationale Onderneming, door Stanley Bing,
met bijvoorbeeld:
– Dankzij zijn keizerscultus, machtsvertoon en zichtbaarheid was Rome een “sterk merk”;
– Een rijk waarin de keizer als een god wordt vereerd, levert minder bestuurlijke problemen op dan een parlementaire democratie;
– Concerns moeten bereid zijn slachtoffers te maken om de moordende concurrentie aan te kunnen.  

# 70 bevat ook:
de (favoriete boeken) keuze van Rick van der Ploeg:
Signs of life, how complexity pervades biology van Ricard Sole en Brian Goodwin, met bijvoorbeeld:
er staat heus geen centrale planner boven die goed georganiseerde mierenkolonies; 
Nature via nurture, genes, experience, and what makes us human, door Matt Ridley, met bijvoorbeeld:
nu we van de biologen leren dat mensen niet zelfzuchtig zijn, moeten we dat ook in onze politieke modellen doorzetten.

# 76, September 2009 bevat:
In de ban van innovatie, met als ondertitel: gangbare opvattingen over vernieuwing schieten tekort,
met vooral 2 goede WRR-studies over innovatie:
Innovatie vernieuwd, opening in viervoud, met de onderliggende studie:
Micro-foundations for innovation policy, door Bart Nooteboom e.a.,
met bijvoorbeeld:
– een cyclisch innovatie model: exploratie en exploitatie werken op elkaar in;
– innovatie komt tot stand door een optimale cognitieve afstand;
– netwerken van organisaties combineren flexibiliteit en stabiliteit;
– innovatie is een evolutionair proces;
– overheden kunnen het beste innovatiedynamiek stimuleren;
– sociale innovatie verklaren driekwart van de groei van ondernemingen.

# 78, Januari 2010 bevat:
De stad is een levend kunstwerk, met als ondertitel: Tegen de opkomst van de McStad, met o.a. de bespreking van:
Who’s is your city? How the creative industry is making where to live the most important decision of your life, door Richard Florida,
uitlopend in 3 spanningsvelden in het huidige debat over de stad:
– mobiliteit vs geworteldheid: moeten steden zich richten op nieuwkomers of op de bestaande bevolking;
– beeld vs werkelijkheid: moeten steden uitgaan van het beeld dat ze willen creeren in hun stad of uitgaan van de werkelijkheid van hun stad;
– kopie vs karakter: moeten steden andere steden nadoen of uitgaan van hun eigen kracht.

# 80, Mei 2010 bevat:
Polderen moet en de markt is er gewoon, met een bespreking van:
Managing complex governance systems. Dynamics, self-organization and coevolution in public investments, door Teisman e.a.,
Niemand regeert. De privatisering van de Nederlandse politiek, door Marc Chavannes,
met bijvoorbeeld:
– veranderingen verlopen niet lineair;
– ontwerpdenken werkt niet.

# 80 bevat ook:
Sceptische fatalist of sofistische pleitbezorger, met als ondertitel: Bestaat de integere, onafhankelijke academicus nog, met de bespreking van 2 boeken van Steve Fuller:
The sociology of intellectual life. The career of the mind in and around academia,
– The intellectual.

In de traditie van onze Piet Moerman, zou ik zeggen…..

# 80 bevat ook:
Arbeid is alles, met als ondertitel: Een economische geschiedenis van het verschil tussen de eerste en de derde wereld,
met een bespreking van o.a.:
Contours of the world economy 1-2030 AD. Essays in macro-economic history, door Angus Maddison.
Zie ook posting van 22 aug. j.l.: China is weer de baas.
Meest interessante artikel uit deze hele serie artikelen uit de ABG, met bijv. de 4 verklaringen die Maddison aangeeft voor de sterke groei die Europa vanaf 1500 doormaakte.

# 81, Juli 2010 bevat:
Het leven loopt langs lijnen, met als ondertitel: Tim Ingolds nieuwe kijk op mensen, bewegen en de omgeving, met de bespreking van 2 boeken van Tim Ingold:
– Lines, a brief history,
– Ways of walking. Ethnography and practice on foot
.
Ze doen me denken aan wat ik van Koen Krikke begreep uit zijn gesprekken met Peter Vijgeboom: het Engels woord ‘stake’ (van stakeholders) is verwant aan ons Nederlandse ‘staak’, dat van doen heeft met: verbinding ….

# 82, September 2010 bevat:
De retoriek van een onpartijdige waarnemer, met als ondertitel: Hoe Amartya Sen positie kiest in het debat over (on)rechtvaardigheid, met de bespreking van 2 boeken van Amartya Sen:
– The idea of justice
– The argumentative Indian. Writings on Indian culture, history and identity.
Ook een schitterend artikel, dat werkelijk de moeite waard is: er is sprake van ‘gesloten onpartijdigheid’ van Rawls en ‘open onpartijdigheid’, gebaseerd op Adam Smith zijn Theory of Moral Sentiments (TMS). Lijkt mij een Anglo-Amerikaanse vs een Rijnlandse visie op onpartijdigheid ….

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *