Mens, milieu, meerwaarde, door Wijffels bij SG UU

(Tegenwoordig) Prof. dr. Herman Wijffels (Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke vernieuwing aan de RUU, verbonden aan het UCAD, het Utrecht Centrum voor de Aarde en Duurzaamheid) heeft vanavond zijn visionaire verhaal verder uitgewerkt in een bijzondere lezing voor SG UU, Studium Generale van de Universiteit van Utrecht.

Zijn verhaal bestaat uit 4 stukken en een Vraag en Antwoord deel daarna:
1. Wat is het streven naar Duurzaamheid ?
Dan gaat het over het streven naar een betere kwaliteit van relaties (tussen mensen onderling en van de mens met de aarde), een nieuwe wijze van kijken naar de wereld, over een nieuwe waardenpatroon, een nieuwe manier van leven (consumeren en produceren)
2. Waarom hebben we het nu over Duurzaamheid?
Dan heeft ie het als eerste over 3 vastlopers: bevolkingsgroei, vervuiling, uitputting (Eindeloze economische groei (met de te verwachten bevolkingsgroei naar 9 mld in 2050) en eindige hulpbronnen, dat loopt gewoon vast, dat is de echte crisis), vervolgens ook over allerlei andere ‘vastlopers’: de pyramidale ordening, specialisatie en de een-dimensionale sturing, en over de systeemtheorie en het bifocale punt waar we zijn
3. Hoe doe je aan Duurzaamheid ?
Dan heeft ie het over:
– een 7-tal voorbeelden in de sfeer van de ecologie en de economie
– een 4-tal voorbeelden in de sociaal-maatschappelijke sfeer 
4. Rol van Wetenschap en Onderwijs ?
Bijdragen aan de Transitie !
In het Vraag en Antwoord deel blijkt dat hij er zelf (68 is ie nu) voor gekozen heeft om basis-initiatieven te helpen…..

De 7 en 4 voorbeelden zijn ook boeiend:
Ecologisch/economisch:
1. Structureel verlagen van de ecologische voetafdruk
2. Van Single P governance naar Triple P governance
3. Van lineaire naar kringloopprocessen
4. Van milieu- (end of pipe) naar duurzaamheidsbeleid (intrinsiek schoen processen)
5. Van concurrentie naar co-opetitie, veel meer samenwerken
6. Van Intellectueel eigendom naar Open source
7. En globalisering én relocalisering/-regionalisering (bijv. energie en voedsel)
Sociaal maatschappelijk:
1. Duurzaamheid van de factor arbeid: arbeidsmarktgeschiktheid onderhouden
2. Gezondheidszorg moet gaan zorgen voor gezondheid. Taak voor de 1-ste lijn
3. Onderwijs: leerlingen in ontwikkeling brengen, levenslang
4. Nieuwe gemeenschapsvormen (locaal en mondiaal), andere vormen van werken

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *