Innoveren bij het MKB

In Management & Organisatie # 1 van dit jaar (2010) staat o.a. een boeiend artikel van (voormalige collega) Henk van der Wal en Ron van Es. In 1985 (toen ik er ook werkte) bestond (wat toen RND heette en nu) Syntens 75 jaar. Bij die gelegenheid zijn van 30 bedrijven hun innovatiegedrag beschreven. Nu ruim 20 jaar later zijn er van de 30 20 terug gevonden, waarvan er 15 (waarvan er één bedrijf 276 medewerkers heeft, 5 tussen 100 en 200 en 9 minder dan 100 medewerkers hebben) mee wilden werken aan de vraag hoe het hen sindsdien vergaan is. Zijdelings is de vraag meegenomen of het Angelsaksisch dan wel Rijnlands model van toepassing is.

Conclusies zijn:
1. De niet-technische innovatiedomeinen worden steeds belangrijker worden. Meer in detail kunnen we lezen: alle ondernemers spreken met liefde en enthousiasme over hun bedrijf. Continuiteit en zelfbeschikking zijn centrale thema’s. Van een Angelsaksische visie is geen sprake bij de eigenaars/ondernemers: het Rijnlandse model domineert.
2. Tweederde van de bedrijven noemde spanningen in eigenaarschap, zeggenschapsveroudingen en leiding als pregnante fasen in hun ontwikkeling. Deze spanningen hebben negatieve gevolgen voor innovatie, en daarmee de ontwikkeling van hun bedrijf. Behoudens 2 overnames door concerns hadden aandeelhouders door hun eenzijdige financiele en kortetermijngerichtheid een negatieve invloed op innovatie, en volgens de ondernemers, daarmee op de continuiteit van het bedrijf.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *