Happen naar Peijnenburg

Onder deze mooie titel bespreekt Froukje Wirtz in Management & Organisatie van September/Oktober 2009 op een knappe manier het briljante proefschrift (overigens 627 bladzijden) van Hans Vermaak: Plezier beleven aan taaie vraagstukken; werkingsmechanisme van vernieuwing en weerbarstigheid. Hij heeft zicht gekregen op wat hoe werkt en wat uitwegen biedt, er woorden aan kunnen geven. Hij komt o.a. uit op 4 x 3 = 12 weerbarstige en 12 vernieuwende mechanismen. Ter illustratie en ter inspiratie de 12 vernieuwende (4 groepjes van 3 dus):
transactioneel organiseren in meerdere werksystemen naast elkaar
– co-productie middels het spreiden en differentieren van bijdragen
– taakconflicten optimaliseren en relatieconflicten hanteren

– introduceren van cognitieve diversiteit en meta-taal
– koppeling zoeken tussen ervaring en theorie
– denkruimte hernemen door problematiseren en humor
schakelen tussen contrasterende processen
– verstrengelen van leerprocessen in en rond het werk
– emergent plannen en incrementeel verdiepen met ‘small wins’

– paradoxaal intervenieren, flitsvertrouwen en sturen op redenaties
– decentreren, deblokkeren en meersoortig evalueren
– organische diffusie in netwerken, trajecten en leergemeenschappen,
Rijnlandse organiseerprincipes, zou ik zeggen …

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *