Expositie / Inaugurele rede

Hierbij een aankondiging van een expositie over economie en crisis, en van de inaugurele rede van Peter van Bergeijk bij het ISS. Zie hier voor een interview erover en hier kun je je aanmelden (geen kosten).

Helaas kan ik er zelf niet naar toe (ja,ja, druk druk). Daarom ben ik erg benieuwd naar bevindingen als iemand er wel naar toe kan/wil!

Beste groet,

Koen Krikke

Dit vind je misschien ook leuk...

4 reacties

 1. Sjaak Evers schreef:

  Dank voor je tip Koen,

  Uit de tekstlink die je geeft kan ik opmaken dat onze crisis tov die van 1929 weliswaar in omvang vergelijkbaar is, maar van geheel andere aard.

  Hij inspireerde me wel even tot een stortvloed van vragen. De dreiging is, begrijp ik, nu niet die van oorlog, maar: van de afwezigheid daarvan. Waar de 1929 crash werd opgelost door totalitarisme en oorlog, gaat het nu anders. Na 1945 hebben we ervaring met de ontwikkeling van een westers stelsel van welvaartstaten. De oorlogservaringen kapitaliseerden zowel de energie, de inspiratie, het gespaard vermogen als de wereldregie door de USA (zie voor een analyse The Return of Big Government door L. Randall Wray te downloaden op http://ideas.repec.org/p/lev/levppb/ppb_99.html).
  Dit alles ontbreekt in een inmiddels geglobaliseerde vredeseconomie die zich met financiële derivaten over de kop heeft gejaagd. Het enige dat zich kennelijk onophoudelijk aandient is de ontwikkeling van de technologie. De grote innovaties daarvan kwamen steeds voort uit angst voor dreigingen. Hebben we geteerd op ons vreeswekkend verleden, toen de melkboer nog koude handen kreeg, en liggen de Albert Heijn en de Bart Smit nu niet vol met derivaten. Wat zit er eigenlijk nog vast aan een bodem. Neemt de techniek ons de nood af die nodig is om zelf te ontwikkelen. Wat wanneer die dreigingen op globaal niveau ontbreken, maar zich vanuit het microniveau vermenigvuldigen: migratiegolven, pandemieën, uitval van arbeidslust, geestesziekten, vormloos onderwijs. Hoe lang zal deze crisis dan duren en waar mondt hij dan in uit. Ofwel. welke normale situatie verwachten we eigenlijk nog terug. Is alles wel opgelost wanneer de economie aantrekt. Staren we ons blind op de economie. Of brengt de politiek met een wereldstaat uitkomst. Misschien is het eerder de vraag hoe we onszelf en jonge mensen voorbereiden op een langdurige crisis van geheel andere aard dan we gewend zijn … En in het Rijnland zelf kunnen we misschien meer vinden dan in het model daarvan …in elk geval een open en vragende houding wellicht…

  Enfin, ik ga graag luisteren naar Peter van Bergeijk en zal nader rapporteren …

  met vriendelijke groet,

  Peter Vijgeboom

 2. Sjaak Evers schreef:

  Peter,

  De basisaanname van Bergeijk in zijn NRC-artikel lijkt dat groei van de internationale handel stabiliteit geeft. Globalisering smeedt via handelsrelaties afhankelijkheden. Zo voorkomen we conflicten (‘politieke en militaire ontsporingen’). Maar de aanname dat er door globalisering overal groei ontstaat, gaat m.i. te kort door de bocht. Daarnaast veroorzaakt de globalisering milieu problemen door het transport van mensen en materialen.

  Zijn angst voor protectionisme deel ik vanuit deze redenering dan ook niet.

  Mbt zijn stelling: ‘Toetreding tot de EU versterkt(e) de democratie in oost-europa’: Als de constatering dat de democratie steviger wordt in oost-europa al klopt, dan komt dat m.i. doordat ze de ‘wortel van groei’ voorgehouden krijgen. Groei – of misschien nog meer de hoop op groei? – creëert de positieve houding in de samenleving.

  Hoe moet het dan wel? De essentie lijkt mij dat we leren leven met krimp. Als we dat niet leren en als een soort onvermijdelijk gevolg onze frustraties afreageren op ‘anderen’, ontstaan gemakkelijk ontsporingen.

  Zijn voorstel dat NL zich moet focussen op ‘verder weggelegen markten die nog wel wel groeien’ lijkt mij meer dan ook meer van hetzelfde. Misschien biedt het enkele decennia soelaas (let ook op het ‘nog wel’ dat hij in de voorgaande zin toevoegde!). Maar uiteindelijk zal deze turbo op de globalisering tot nog meer milieunadelen leiden. Welvaart ten koste van….

  Koen

 3. Sjaak Evers schreef:

  Hoi Koen,

  Uitstekende analyse, ‘leren leven met krimp’ is medicijn voor de postmoderne mens, waar de moderne vooral de kolonisering van het dagelijks leven door technologische innovatie nog voor ogen heeft. Het geheim schuilt dan ook in de techniek en wat we er altijd onder hebben verstaan: doel-middel denken, instrumentalisering. En dat terwijl in de krimp nu juist de kans op nieuwe betekenis is gelegen. Immers, het is nogal wat wanneer je ontdekt dat je niet steeds nieuwe versies van iets nodig hebt om je weg in het leven te tekenen. Ons woord techniek komt van de vader van de wetenschap Aristoteles’, nl het woord techne: dat duidt eenvoudigweg op ‘aan de dag treden’ als het andere. In tegenstelling tot natuur, physis: aan de dag treden als het zelfde. Zo leren wij in het Rijnlandse misschien ooit dat maatschappelijk ondernemen onzin is wanneer geen enkele onderneming zijn input-output nog kan isoleren van de alles doordringende maatschappelijkheid. Het maatschappelijk effect(outcome) ligt dan niet meer buiten de output maar er binnen. Zoals het gesprek van een consultant winst kan genereren in de oude economie (uurtje factuurtje, outcome ligt buiten de output) maar in de nieuwe economie zijn resultaat heeft gehad als de betekenis die het gesprek op verborgen wijze al lang aan het geheel heeft bijgedragen voordat zijn facturering heeft plaats gevonden(outcome valt binnen de output: het gesprek)

  met vriendelijke groet,
  Peter

 4. Sjaak Evers schreef:

  Peter, Koen,

  Mooie mails van jullie, doen me denken aan wat ik zojuist las in Woord vooraf van Jaap Voigt in het boek van Hans Wopereis (Het licht en de korenmaat, zie eerdere posting):
  – Het ritme van een normaal levend organisme (cel, boom, mens, organisatie, cultuur) kent fasen van expansie en contractie (..)
  – De afgod van de economische expansie heerst (…)
  – Onze westerse samenleving is thans in een collectieve burnout gekomen
  – Etc

  Sjaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *