De Academische Boekengids (1)

bevat soms ook mooie artikelen, informatieve boekbesprekingen:|

De wereldspelers van morgen, over Amerikaanse overheersing vs de uitdaging vanuit het Oosten, waarin Fred van Staden 2 boeiende boeken bespreekt: 
* The Post-American World van Fareed Zakaria
The New Asian Hemisphere. The irresistible shift of global power to the East van Kishore Mahbubani.
Het laatste boek is eerder op deze Weblog besproken. Fred van Staden vindt het eerste beter;  

Wat is er geworden van de Amerikaanse droom, over Democratie in de Nieuwe Wereld na Bush, waarin Jos de Beus 4 boeken over de Amerikaanse politieke geschiedenis bespreekt.
* In twee daarvan is o.a. aan de orde waarom het Reaganisme zo populair kon worden en blijven in de VS.
* De andere 2 gaan verder terug in de tijd. Dan gaat het over:
== het eerbiedig-republikeinse regime van de Founding Fathers, 
== het partijen-democratisch regime, dat vaste vorm kreeg ten tijde van Lincoln (rond 1860),
== het populistisch-bureaucratisch regime, dat in 1932 begint met de New Deal van Roosevelt;

Hoe herwin je ‘de ziel van de wetenschap’ ? over Academisch onderzoek en universitaire kenniseconomie, waarin Hans Radder 3 boeken bespreekt:
* Topkitsch en slow science. Kritiek van de Academische rede door Rene Boomkens,
* If you’re so smart, why aren’t you rich ? Universiteit, Markt & Management door Chris Lorentz (red.),
Markt en Ziel door Frits van Oostrom (eerder genoemd op deze Weblog).

Het levenswerk van een radicale vernieuwer, de maatschappijtheorie van Niklas Luhmann, een interessante inleiding in die maatschappijtheorie, aan de hand van drie vorig jaar verschenen bundelingen van Luhmanns werk. Het gaat o.a. bijv. over:
* 3 vormen van maatschappelijke differentiatie, die uitloopt in zgn. communicaties met hun binaire code: politiek: macht en onmacht, recht: recht en onrecht, economie: betalen en niet betalen, wetenschap: waar en niet waar, religie: geloven en niet geloven;
* zijn uitstapjes in de logica: om de werkelijkheid te kunnen observeren, moet de observator ook zichzelf observeren; 
* dat er geen vaste grond is voor normen en waarden;
* de verzelfstandiging van de kunst als reactie op de verzelfstandiging van de politiek, de economie en het recht;
* zijn scepsis over al te veel sturingsoptimisme ! Elke interventie heeft veel ongecontroleerde neveneffecten. Als het gewenste effect optreedt, is het onzeker of de interventie daarvan de oorzaak is;
* tegenpool Jurgen Habermas.
Interessant, voor de niet-socioloog, zoals ik, die sommige dingen heel goed kent, maar andere dingen niet.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *