Het “Lente in Twente” akkoord

Einstein heeft ooit eens gezegd: “We kunnen problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee we de problemen hebben gecreëerd”.

Een uitspraak die wat ons betreft ook van toepassing is op de aanpak van de crisis in de regio Twente.

 

De Twentse crisistop van zaterdag 21 maart jl. lijkt in vele opzichten op wat er in Den Haag en in andere regio´s gebeurt om de economische crisis te bestrijden. Bestuurders van provincie, gemeenten en grote ondernemingen overleggen met elkaar en met (vertegenwoordigers van) belangenorganisaties, onderwijs en onderzoeksinstellingen, over hoe zij de crisis voor het land, de provincie of de regio kunnen aanpakken.

 

Het zal niet gemakkelijk zijn om als openbaar bestuurder deze zware verantwoordelijkheid te ervaren. Maar is het oplossen van de crisis wel de verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur? Wordt het geen tijd voor een nieuwe rol?

 

Welke overtuigingen liggen er ten grondslag aan een crisisbijeenkomst?

Ten eerste gaat men er vanuit dat na ‘een rondje langs de velden’ de problemen in beeld zijn. Ten tweede leeft de veronderstelling dat bestuurders in de positie zijn om deze problemen geheel of gedeeltelijk, met (tijdelijke) maatregelen, voor ondernemers en burgers op te lossen of op z’n minst te verzachten. Ten derde leeft de veronderstelling het enkel gaat om een economische crisis.

 

Om met dat laatste te beginnen; Naar onze mening is de crisis veel meer dan een economische of krediet crisis. Het is in de eerste plaats een maatschappelijke crisis. Want het gaat niet langer alleen om economische grootheden (lees: geld) maar ook om zingeving, waarden, ethiek, vertrouwen, en visie. De actualiteit laat talrijke voorbeelden zien.

 

Zoals Einstein al zei; Er is dus een andere manier van denken nodig. Het aanpakken van de crisis vraagt om het behoudt van het goede en het ontwikkelen van nieuwe, creatieve samenwerkingsverbanden. Want de oplossing ligt niet bij het openbaar bestuur, maar juist in de samenwerking tussen alle belanghebbenden.

 

Hoe gaat het creëren van kansen in de regio Twente op de nieuwe manier dan in zijn werk? We schetsen u hieronder graag ons alternatieve scenario waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de mensen die het direct aangaat.

 

Op 21 maart komen Twentse bestuurders bij elkaar die zich bewust zijn van de eerder genoemde overtuigingen. Zij weten dat zij de crisis niet alleen kunnen oplossen, maar dat zij, door creatief samen te werken met regionale belanghebbenden, er voor kunnen zorgen dat er een proces van maatschappelijke vernieuwing op gang komt. Zij besluiten dat vier weken later, op ‘creatieve zaterdag’ 18 april, ‘de collectieve intelligentie van Twente’ wordt gemobiliseerd, om samen te werken aan duurzame versterking van de regio.

 

Wetende dat het praten over ‘de crisis’ de bevolking verveelt, wordt in het persbericht gesproken over de kansen van het “Lente in Twente akkoord”. De start van de lente en “make a difference day” vormden een mooie aanleiding om het in Twente anders aan te pakken; Regionale bestuurders gaan de brede dialoog aan met ondernemend Twente en geven daarmee een duidelijk signaal af aan Den Haag (“In Twente werken we samen en boeken heel snel resultaat”) en aan de ondernemers en de bevolking van Twente: “de crisis is een kans en die gaan we samen pakken”. Het is tenslotte niet voor niets dat in het Chinees het teken voor crisis en kans hetzelfde is ……

 

Op 18 april wordt vernieuwend Twente gemobiliseerd. In een gezamenlijke bijeenkomst van stakeholders (kleine en grote ondernemers en bestuurders van onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten, van werkgeversverenigingen en netwerkorganisaties, ondernemers, bestuurders, bankiers, wethouders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties,) wordt de wijsheid gebundeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en denken en doen te verenigen.

In direct, persoonlijk contact, worden inzichten, ervaringen, problemen, behoeften, vragen en mogelijke oplossingen uitgewisseld en geïnventariseerd.

Aan het eind van de ochtend is de oogst zichtbaar; vraag en aanbod is samengesmolten tot concrete actieplannen. Er zijn visitekaartjes uitgewisseld, nieuwe kansen gecreëerd, er is samenwerking gesmeed, ja, er is zelfs een order gescoord en vooral veel nieuwe energie opgedaan. In de eerste plaats door de aanwezigen, maar later, via de pers, door de hele regio. Hier is gewerkt aan de versterking van de regio! Dit geeft de burger moed!

 

Daarop volgt ‘De agenda van Twente voor morgen’ met oplossingen en plannen voor korte en lange termijn. Geheel in lijn met de eerder ontwikkelde ‘Agenda van Twente’ staan alle concrete oplossingen en plannen, die op ‘creatieve zaterdag’ zijn ontstaan, samengebracht. Concreet, doelgericht en praktisch. De collectieve intelligentie is zeer groot gebleken.

 

In de maanden erna gaan thema gerichte transitie teams en versnellingsgroepen aan het werk om de voorgestelde oplossingen en plannen daadkrachtig ten uitvoer te brengen. Een nieuw leerproces is in gang gezet. Heel Nederland heeft zijn ogen gericht op Twente. Want wat hier gebeurt is nieuw. Er wordt gesproken over gelijktijdige economische, sociale en bestuurlijke innovatie, voor een vitaal en duurzaam Twente!

 

Met het schetsen van dit scenario willen we een bijdrage leveren aan de versterking van Twente. Wij zijn van mening dat een andere manier van denken en handelen sleutels zijn voor maatschappelijke innovatie en economisch succes. Het is tenslotte nooit te laat voor een nieuw begin. U wordt van harte uitgenodigd te reageren en samen te werken aan een vitaal en duurzaam Twente.

 

26 maart 2009.

Hengelo, Peter Roemaat: [email protected]

Enschede, Frances Prins: [email protected]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *