Rob Zuijderhoudt: ‘Op zoek naar Synergie’

Het is weer tijd voor de DeLimes Netwerkmiddag.
De 2e vrijdagmiddag van de maand en de eerste in Zwammerdam.
Het nieuwe jaar zijn we met veel energie en plezier begonnen in het Oosten. Peter, Marc en Antoon hadden de middag voorbereid en de Oosterse middagen gaan de ‘Westerse’ middagen afwisselen.

In het Westen is de vloer voor Rob Zuijderhoudt. Rob zijn werkervaring van de afgelopen 25 jaar heeft hij gebundeld in zijn boek ‘Op zoek naar Synergie’, omgaan met onoplosbare problemen. Vanuit de theorie die hij heeft ontwikkeld wil hij graag aandacht besteden aan het volgende:

We zien iets over het hoofd

Elke organisatie heeft maar één, allesbepalend eigenschap: bij elke verandering realiseert ze Synergie, zoniet dan vernietigt ze Synergie en valt ze, gewis crisis-gewijs, uit elkaar.

In dat opzicht schieten zowel de Angelsaksische – als de Rijnlandse benadering voor bestuurders en managers van organisaties tekort en in dat licht bezien is het handelen van de overheid nog veel treuriger.

Met enig inzicht in de aard van Synergie valt dit gemakkelijk in te zien. Waarom zien we dit over het hoofd?

De vraag die vervolgens aan de orde komt is: hoe kunnen we het ontstaan van Synergie begrijpen en hoe kunnen we het ontstaan beïnvloeden? Dat resulteert in het onderscheiden van domme en intelligente organisatie.

Management van de intelligente organisatie heeft tot taak het probleemoplossend vermogen van de organisatie zo groot mogelijk te maken, opdat deze adaptief zal zijn voor dat wat zich intern en in de omgeving voordoet en zich niet laat voorzien.

Rob Zuijderhoudt presenteert hier het SAR model: Synergie uit de Angelsaksische en Rijnlandse benadering. Maar het heet ook SAR om de deelnemers een beetje te SARren, zeg maar wakker te schudden.

De netwerkmiddag vindt zoals gebruikelijk plaats in de Schuilkerk in Zwammerdam van 14.00 uur t/m 17.00 uur met daarna een gezellig samenzijn in Dorpskroeg ’t Gezwam. Alwaar de vertrouwde collectebus aanwezig zal zijn voor het doneren van uw vrijwillige bijdrage voor het bijwonen van deze middag.

Uw aanmelding ontvangen wij graag per mail aan [email protected].

Met vriendelijke groet,

Jurriaan Cals
E-mail:  [email protected]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *