Nieuw boek:

Herwaardering van de Rijnlandse principes
Over governance, overleg en engagement

Een kritisch pleidooi voor de herwaardering en vernieuwing van de Rijnlandse principes om te komen tot eigentijdse vormen van besturing en overleg in organisaties.

Ondernemingen zoals Stork, ABN AMRO of ASMI worden ‘besprongen’ door activistische aandeelhouders. Het oorspronkelijke Rijnlandse uitgangspunt van de onderneming als samenwerkingsverband en de stakeholder-benadering staan onder grote druk en lijken niet meer ‘van deze tijd’. En de belangstelling voor traditionele overlegvormen, zoals de Ondernemingsraad, is sterk tanende.
Wat betekent dit alles voor het Rijnland en met name Nederland? Hebben we een antwoord op de toenemende Angelsaksische invloeden, en zo ja: welk antwoord dan? Of hebben de Rijnlandse principes voorgoed afgedaan?

‘Herwaardering van de Rijnlandse principes’ geeft een verhelderende analyse van de ontwikkelingen, geeft veel praktijkvoorbeelden en pleit voor een nieuwe balans tussen de benaderingen. De lezer krijgt inzicht in vernieuwde vormen van (corporate) governance, mogelijkheden van stakeholder management, de samenhang tussen corporate en internal governance en eigentijdse -vormen van medewerkersparticipatie. ”De manier waarop dit beschreven wordt, is -herkenbaar en geeft duidelijke aanwijzingen die ook in de praktijk al hun waarde aan het bewijzen zijn” (Jef van Tilburg, hoofd Sociaal-Economische Afdeling -Philips Electronics). “De algemene lijn, versterking van het Rijnlandse model, spreekt me aan. Met name de poging om toch ook te leren van de goede elementen van de Angelsaksische westenwind, maakt het boek bruikbaar voor de praktijk” (Peter Lindenbergh, hoofd Arbeidszaken Albert Heijn).
De aanbevelingen in het boek zijn niet alleen bruikbaar voor grote, -internationale ondernemingen maar ook voor het midden- en kleinbedrijf en not-for-profit organisaties.

Over de auteur
Rienk Goodijk is hoogleraar Corporate Governance en Interne Arbeidsverhoudingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior-consultant bij GITP International. Hij houdt zich al vele jaren bezig met mogelijke vernieuwingen in de besturing van en het overleg binnen ondernemingen en organisaties en de samenhang daartussen. Daarover heeft hij diverse bekende publicaties op zijn naam staan.

Herwaardering van de Rijnlandse principes: Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Introductie: de Angelsaksische westenwind

2 De Europese benadering tot nu toe
2.1 Algemene kenmerken
2.2 Een grote diversiteit
2.3 Toegenomen Angelsaksische invloeden
2.4 Op zoek naar een Europees antwoord

3 Herbezinning op good governance
3.1 Definiëring van good (corporate) governance
3.2 Governance codes
3.3 Trends van convergentie
3.5 Relatie tussen corporate en internal governance

4 De onderneming/organisatie als samenwerkingsverband
4.1 De institutionele context
4.2 Governance en share-/stakeholders
4.3 Kenmerken van een samenwerkingsverband
4.4 Stimulerend en bindend leiderschap: komen tot engagement

5 Op weg naar meer dialoog, interacties en verantwoording
5.1 Verantwoord ondernemen als welbegrepen eigenbelang
5.2 Evenwichtig ondernemingsbestuur
5.3 Belang van goed toezicht daarop
5.4 Optimaal samenwerken binnen de organisatie:nieuwe verbindingen zoeken

6 Management by stakeholder involvement
6.1 De ontwikkeling van stakeholderrelaties
6.2 Het identificeren van de relevante stakeholders
6.3 Van identificatie naar stakeholder engagement
6.4 Stakeholdermanagement integreren in het businessproces

7 Vernieuwing van het interne overleg
7.1 Organisaties vragen om eigentijds overleg
7.2 Mogelijke ontwikkelingsrichting
7.3 Nieuwe vormen van participatie van onderop
7.4 Overleg integreren in de bedrijfsvoering

8 De betekenis voor het traditionele overleg
8.1 Aanpassingen en vernieuwingen nodig
8.2 Op weg naar een regiefunctie voor de medezeggenschap?
8.3 Vergroting van de procesbetrokkenheid
8.4 Betere aansluiting bij de strategische en operationele besluitvorming
8.5 De mogelijke meerwaarde van de medezeggenschap

9 Het Rijnlandse perspectief: via good governance en maatwerk-
in-overleg naar engagement
9.1 Een eigen visie op mens en organisatie
9.2 Het realiseren van good governance
9.3 Participatief leiderschap en stakeholder involvement: maatwerk in overleg
9.4 Inbedding van participatie in de organisatiecultuur: sociale innovatie van onderop…

Literatuur

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *