Vraagsturing door partnership

Bijeenkomst De essentie van Slow Management: opkomen en mee-maken
Datum: Vrijdag 13 juni
Tijd: Inloop: vanaf 09.30 uur. Programma: 10.00 – 16.30 uur. Vertrek: rond 17.00 uur
Plaats: World Art Centre Delft (zie http://www.worldartdelft.nl/)

Kernvraag: Wat betekent Slow Management (voor jou/ons)?
We gaan op zoek naar een levende (tijdelijke) definitie in termen van: onderliggende waarden, in de praktijk werkende principes, meerwaarde voor stakeholders, onderscheid en plaats t.o.v. andere managementconcepten.

Doelstelling: Slow Management een stevig fundament geven door het ervaringen- en gedachtegoed met elkaar te delen en dit voor de praktijk (meer) zichtbaar, toepasbaar en toetsbaar te maken.
We steken in op het gezamenlijk en belangenoverstijgend vinden en mee-maken van: inspiratie, duiding, tekst, verbeelding, beleving, dynamiek, verbondenheid, en handen en voeten richting een gewenste toekomst voor Slow Management.

Output: We kunnen een stap verder
We werken toe naar: een levend werkdocument, ambassadeurs, waardevolle verbindingen, energie, beweging en gevoel ‘We kunnen in onze leer- en werkpraktijk met Slow Management (weer) een stap verder’.

Programma, mee-makers en gids
Het programma is in grote lijnen:
– Opening en verleden/heden/toekomst: waar staan we?
– Uitstallen: van de gebundelde input over de kernvraag
– Dialoog: ontdekken van rode draden richting gezamenlijke duiding en verbeelding
– Lunch
– The proof of the pudding: beleven van de duiding en verbeelding (wellicht in parallelsessies)
– Hoe vertel ik het anderen, eenvoudig en krachtig? Dus: nuanceren/aanscherpen/ vereenvoudigen van de duiding en verbeelding
– Evaluatie en afsluiting
Mee-makers zijn actieve deelnemers binnen de Slow Management Stichting, geïnteresseerden in Slow Management en een selecte groep gasten. Onze gids in het collectieve zoek-en-vind-proces is Cees Hoogendijk.

Uitnodiging
Hierbij nodigen we u van harte uit om:
1) Deze bijeenkomst mee te beleven en mee te maken. De kosten hiervan bedragen € 150,–.
2) Vooraf inhoudelijke input te leveren door úw ervaringen, ontdekkingen en gedachten over ‘Wat betekent Slow Management?’ in 250 woorden en in 5 trefwoorden weer te geven. Uw bijdrage wordt op 13 juni 2008 (desgewenst anoniem) gebruikt. Daarnaast streven we ernaar alle bijdragen én de uitkomsten van de dag te publiceren in een insert van het blad Slow Management.

Praktische informatie
1) Voor het mee-maken van de bijeenkomst meldt u zich uiterlijk 20 mei 2008 aan bij: Marcel van Marrewijk: [email protected]
of Sonja Nossent: [email protected] 
U ontvangt dan een factuur (zonder BTW) en rond 7 juni 2008 ontvangt u het definitieve programma en een routebeschrijving.

en/of

2) Voor het aanleveren van uw inhoudelijke input gaat u liefst voor 6 juni 2008 naar: http://www.wemanage.nl/tragevraag.htm.

Na invoer van de gebruikersnaam (sms2) en wachtwoord (sms2) kunt u uw 250 woorden en 5 trefwoorden over ‘Wat betekent Slow Management?’ formuleren en inzenden. Hiervoor bij voorbaat onze dank!

Als u bij uw input uw emailadres achterlaat, ontvang u na 13 juni alle input en de uitkomsten van de bijeenkomst.

Let op!
De bijeenkomst is beperkt tot maximaal 40 mee-makers. Deelname gaat op volgorde van aanmelding. Het aantal leveranciers van inhoudelijke input is uiteraard onbeperkt.

We zien uw mee-maken en/of uw input graag tegemoet!

Namens het SMS bestuur:
Paul Staal
Namens de SMS generieke groep:
Marcel van Marrewijk, Sonja Nossent, Cher ten Have, Maaike van Walstijn

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *