DeLimes Nieuwsbrief 4

Rijnlands en het Beroepsonderwijs: 16 mei
Onderwijs, het kan ook anders! Onder die titel vindt op 16 mei in Arnhem het Rijnlands beroepsonderwijs congres plaats, georganiseerd door KG Opleiding & Advies en Meestersadvies i.s.m. Vanwoodman.com. Speciaal voor Onderwijs-Aktivisten, mensen die het lef hebben de zaak van binnenuit te veranderen. ‘We willen passie, emotie, inspiratie met u als Kritieke Succes Actoren (KSA) in de hoofdrol. Geen gezeik van klagers aan de zijlijn over papieren realiteiten en Kritische Succes Factoren (KSF),’ zo staat er in de folder. Opvragen en opgeven via ons secretariaat.

Rijnlands en de Medezeggenschap: 17 juni
Ondernemingsraden hebben het moeilijk. Ze moeten vaak de wezensvreemde logica van het management volgen en lopen daarbij regelmatig achter de feiten aan. Daarbij krijgen ze dan ook nog het verwijt naar het hoofd geslingerd dat ze de boel vertragen. Medezeggenschapsorganen die de ontwikkelingen door een Rijnlandse bril zien, kunnen echter van geweldige toegevoegde waarde zijn. Samen met FNV Formaat organiseert DeLimes op 17 juni in de Jaarbeurs in Utrecht een dag van reflectie onder de titel: Intensieve Menshouderij; hoe kan de OR bijdagen aan een gezondere organisatie? Op zoek naar een eigenstandig standpunt? Mail voor meer informatie en om u op te geven naar ons secretariaat.

Rijnlands en de Zorg: 18 juni
Kwaliteit in de zorg staat sterk in de belangstelling. Helaas grijpt men daarbij vaak naar een gangbaar kwaliteitssysteem als HKZ. Dergelijke ‘rule based’ systemen leiden dikwijls tot een onstuitbare bureaucratisering, werken ontmoedigend op werkelijk kwaliteitsdenken en gaan gemakkelijk voorbij aan de visie en het vakmanschap van management en professionals. ISO Healthcare pleit daarom voor een ‘principle based’ benadering. Om die beweging naar een Europese benadering van kwaliteit kracht bij te zetten vindt op 18 juni de conferentie plaats: ‘Kwaliteit in de zorg, het moet anders! Over visie, vakmanschap en vertrouwen.’ Het inschrijfformulier kunt u opvragen bij ons secretariaat.

Rijnlands en Organiseren: 10 oktober
En dan is er natuurlijk het onvolprezen Rijnland Congres, dat de stichting Vanwoodman.com op 10 oktober a.s. voor de tweede keer organiseert. Kijk naar foto- en filmverslagen van vorig jaar. U kunt alvast voorintekenen voor deze happening.

Slow en Management: vanaf 15 april
Het voorjaarsnummer van Slow Management heeft als thema Bouwen. Daarbij niet doelend op het stapelen van stenen, maar op processen als het meebeslissen over de bouw van je huis, het (samen) bouwen aan wijken en buurten en het zelforganiserend vermogen van steden en hun inwoners. Abonneren op dit prachtige en onmisbare kwartaalblad kan via de site.

Slow en de Politiek
Hijgerige kamervragen, populistische bewegingen, mannetjesmakerij. De politiek verwordt steeds meer tot een superfast mediaspektakel. Maar er is een tegenbeweging. Slow Politics nodigt uit om in het hier en nu te zijn. De vragen te kunnen stellen die er echt toe doen. En na te denken over de kleinst mogelijke, maar effectieve ingreep. Wie zich aan wil sluiten en mee wil denken, neme contact op met onze eigen burgemeester. Lees ook hier.

Rijnlands en de Jeugdzorg: 23 april
In de jeugdzorg, het is bekend, verdringen de instanties zich geregeld rond een probleemgeval. Met soms dramatische afloop. Een rechtstreeks gevolg van de ‘verknipte’ Angelsaksische wijze van organiseren in deze sector. Via http://www.organisatieactivist.nl/ heeft een aantal experts op de terreinen organiseren en jeugdwerk elkaar gevonden. Op 23 april organiseren zij een expert-meeting om te komen tot nieuwe initiatieven. Volg de discussie op de site.

Rijnlands en de Literatuur
Dat het Nederlandse managementboek snel aan kracht en kwaliteit wint, bleek op het managementboekengala op 11 maart. Managementboek van het jaar werd het oer-rijnlandse ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’ van Mathieu Weggeman. Maar ook de andere genomineerden waren van een herkenbare rijnlandse signatuur. Wie op zoek is naar andere fundamenten dan de mainstream Angelsaksische literatuur, moet een kijkje nemen op de site. Een videoimpressie van het evenement vindt u hier.

Rijnlands en Organisatieontwikkeling
En dan preken we graag nog even voor eigen parochie. Bij alle bovenstaande activiteiten zijn mensen van DeLimes betrokken. Gewoon omdat we betrokken willen zijn. De kost verdienen doen we op dezelfde manier. Organisaties die terugwillen naar de normaliteit van het organiseren vanuit vakmanschap, verbinding, vertrouwen en inspiratie, zouden eens contact moeten zoeken met onze programmaregisseur. Want voor organisatieontwikkeling, daarvoor is DeLimes opgericht.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *