De 12 grootste denkers van NL

Vrij Nederland van vorige week ging o.a. hierover, voor wat het waard is, maar toch leuk om even naar te kijken, vooral naar de korte stukjes van ieder van de 12, omdat daar toch soms weer behartenswaardige dingen in staan:
# 1 Erik Borgman, schrijft over: Wat mogen we hopen.
Wat mensen zoals John Gray ons leren, dat hoop kan ontaarden in ideologie, utopie, blind geloof, fundamentalisme en zo meer, komt niet aan de orde
# 2 Marjolein Februari, over: Wat is vrijheid van meningsuiting.
# 3 Hans Achterhuis, over: Wat rechtvaardigt een oorlog.
# 4 Harry Kunneman: over: Wie zijn ‘wij’.
Een van de 3 mooiste stukjes, wat mij betreft, eindigt met: Op grond van mijn eigen levensverhaal kan ik zeggen dat er ervaringen mogelijk zijn die je in contact brengen met diepere vormen van zingeving en binding aan het leven dan consumeren, presteren en macht uitoefenen. De grote uitdaging is hoe we omgevingen kunnen creeeren in ons persoonlijk leven en in organisaties waarin mensen iets vaker in contact kunnen komen met die ervaringen voorbij het dikke-ik, en samen woorden en beelden kunnen vinden voor wat er echt toe doet
# 5 Annemarie Mol, schrijft over: Bestaan klassieke vragen nog:
We moeten met onzekerheden leren leven.
# 6 Gerard ’t Hooft, over: Wat kunnen we weten
Wel m.i. een erg natuurkundige kijk op een en ander
# 7 Ad Verbrugge, schrijft over: Wat vermag de rede:
dat de westerse wetenschap en techniek als het gaat om de zinvraag met lege handen staan.
# 8 Jos de Mul, schrijft over: Wat is technologie
Een van de 3 mooiste stukjes: Volgens George Steiner rust Europa op twee pilaren: de joods-christelijke traditie en de rationele traditie die stamt uit de Griekse oudheid. Maar op dit moment zijn de VS veel christelijker dan het seculiere Europa en ook het geloof in technologisch kunnen is er sterker ontwikkeld (Rifkin zegt soortgelijke dingen, Sjaak Evers) Wat de continenten van elkaar onderscheidt lijkt mij nu vooral de de derde pilaar te zijn waarop Europa rust: een sensibiliteit voor het tragische. Deze komt tot uiting in de Griekse tragedies en in de Europese roman en film, maar ook in solidariteit met hen die door het noodlot worden getroffen en in de verzorgingsstaat. Tragisch is wie door misrekening, verblinding of overmoed zelf zijn noodlot en dat van anderen bewerkstelligt.
# 9 Rudy Kousbroek, over: Wat is filosofie
# 10 Jos de Beus, over: Jacques van Doorn

Veel van zijn gedachtegoed komt voort uit zijn bezinning op dekolonisatie, zoals in Nederlands-Indie (…) Pacificatie, dat is wat Nederlands is. Onze tweede natuur, de manier om orde te organiseren (…) Het geheim van de pacificatie moet herondekt worden.
# 11 Frank Ankersmit, over: Wat is democratie
Een van de 3 mooiste stukjes: Hij schrijft over het door elkaar halen van het publieke en het privaatrechtelijke domein: De Franse Revolutie heeft ons met de democratie ook die scheiding tussen publiek en privaat gegeven. Dat raken we nu weer kwijt. Het is tegenwoordig in de mode om publieke belangen en functies in private handen te leggen. Zie de zorg, de post en het spoor. Daar gelden nu slechts private belangen. Dan kun je moeilijk meer van een democratische staat spreken. We gaan weer terug naar de Middeleeuwen, het feodalisme en de tijd van de huurlegers – zoals Halliburton en Blackwater in de VS. Een indicatie voor deze tendens is ook de juridisering van de samenleving; de rechter beslist in toenemende mate privaatrechtelijk over publieke en politieke aangelegenheden. De VS zijn hier, zoals in zoveel zaken, ons weinig opwekkend voorland.
# 12 Michael Zeeman, over: Is God dood
Het is nodig ons verstand te blijven gebruiken en kritisch, zeer kritisch commentaar te blijven geven. Rijnlanders, durft te denken, zegt onze Piet Moerman dan.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *