People, Planet en Profit (2)

Mijn eerdere posting onder de bovenstaande titel (inclusief degene die daar direct aan voorafging, beiden n.a.v. de bijeenkomst van de Learning Community Rijnlands Organiseren) heeft naar mij toe instemmende reacties gekregen, maar ook een paar zeer kritische, met name van Martin Swinkels en Gerard Voskuilen. Heb via de mail naar hen persoonlijk gereageerd, een meer inhoudelijke reactie graag bij deze. Martin zijn mooie stuk over Rijnlanders en Randlijners, reacties daarop en Martin zijn reactie daar weer op, op de zo mooie site van de OrganisatieAktivist, neem ik daar graag in mee.

Martin heeft volkomen gelijk: het Rijnlandse model is een vorm van kapitalisme, die we voor de duidelijkheid en omwille van de discussie zetten tegenover het Anglo-Amerikaanse kapitalisme, de vorm die (met zijn dominantie van het financiele) volkomen ten onrechte de gehele samenleving doortrekt, tot en met het onderwijs, de zorg en de overheid.

Het Rijnlandse model is een vorm van kapitalisme, die in Duitsland is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de belangengroepen in de samenleving en in organisaties op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. De voedingsbodem daarvoor is al veel langer (aan het) onstaan. Denk aan de lange geschiedenis van Europa, de wetenschappelijke revolutie / de Verlichting (met de opkomst en de groeiende dominantie van het rationele), de Franse Revolutie, de industriele revolutie / het zgn. Scientific Management (met de scheiding van denken en doen, de oorsprong van de klassieke bedrijfskunde), etc., etc..

Velen hebben het toch veel alleen over een vorm van omgaan met elkaar in organisaties, over vertrouwen, coachen, autonomie, respect, authenticiteit, samen werken, servant leadership (op zich buitengewoon boeiend, mogelijk ken ik er te weinig van), en dat soort zaken. Zelf legde ik tijdens en aan het einde van de bijeenkomst van de Learning community het verband met People, Planet en Profit, wat in vele benaderingen staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat mij betreft is het ook een mooie eenvoudige manier om het Rijnlandse aan te duiden.

Ik word daarbij gestimuleerd door wat ik las van Karel van Egmond. Zie mijn posting van 17 december. Hij geeft daarbij aan hoe hij ‘speelt’ met de 3 P’s. Hij hanteert daarbij een wat vrijere invulling van Profit, die me wel aanspreekt, heeft het daarbij over zaken doordenken in termen van kosten en opbrengsten. Het gaat daarbij minder strikt alleen om het belang van de aandeelhouder. Ik probeerde ook zoiets aan het einde van de bijeenkomst van de Learning Community, toen het ging over de kosten van het voorgestelde vervolg. Planet betrok ik daarbij op de plaats van samenkomst, en op mogelijkheden om samen te komen bij treinstations, en zo. Daarmee ging ik te kort door de bocht en deed ik goede bedoelingen onrecht aan.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *