GROEISTUIP nr. 3 – Aarde raakt overbelast

13 november 2007: Het gezaghebbende MNP komt vandaag met een zeer
alarmerend rapport naar buiten. Het belang van een conferentie over economische groei die over twee maanden aan de Universiteit van Tilburg gehouden wordt, wordt daarmee nog eens flink onderstreept.

“Aarde raakt Overbelast” kopt de anders zo bedeesde nieuwssite nu.nl vandaag (*). De alarmerende kop is overgenomen van het rapport van het gezaghebbende MNP (Milieu en Natuur Planbureau(**)) dat vandaag aan minister Cramer van VROM overhandigd is. Uit de inleiding van het rapport:

“De sociaal-economische ontwikkeling van de afgelopen 100 jaar is betaald met een ecologische prijs. Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende consumptie is de mondiale biodiversiteit inmiddels afgenomen met zo’n 30 tot 50 % en is het
klimaat hoogstwaarschijnlijk veranderd. Ondanks de inzet van technologie neemt het energiegebruik, CO2-emissies, ruimtegebruik en biodiversiteitsverlies nog steeds toe.”

Het MNP is een officieel (maar onafhankelijk) adviesorgaan en “voorziet de Nederlandse regering van onafhankelijke evaluaties en verkenningen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier. Het MNP vormt de brug tussen wetenschap en beleid.”

De cijfers zijn inderdaad zeer alarmerend. Berekend wordt dat de bewoners van Nederland in 2040 een gezamenlijke CO2-uitstoot produceren dat “vijf keer zo hoog zal zijn als het niveau dat de gemiddelde wereldburger maximaal mag uitstoten om de
klimaatverandering tot 2 graden te beperken.”

Twee factoren die voor veel milieuproblemen zorgen zijn autogebruik en leesconsumptie: “Nederland heeft evenzeer een aandeel aan het verlies aan biodiversiteit. De ruimte die elders in de wereld wordt gebruikt voor de Nederlandse consumptie, is circa vier maal het landoppervlak van Nederland.” (Nu.nl)

Het rapport is verder pessimistisch over de huidige pogingen om de trend om te buigen. Alleen maar met duurdere prijzen werken, werkt aantoonbaar niet. Er is drastisch ander beleid nodig.

Op 10 januari 2008 wordt aan de Universiteit van Tilburg een conferentie gehouden met de titel:

“Een Comfortabele Waarheid:
Groei naar Een Duurzame en Solidaire Economie”.

De conferentie handelt grotendeels over welk ander beleid er nodig zou zijn, en hoe dat te bereiken.

De conferentie is voor iedereen toegankelijk, men moet wel van tevoren inschrijven.
Meer informatie is te vinden op de speciale website voor de conferentie:
www.economischegroei.net
U kunt zich daar ook aanmelden voor een abonnement op de Groeistuip-nieuwsbrief.

reacties svp uitsluitend naar:  [email protected]
—————-
Het vandaag uitgekomen rapport heet
“Nederland en een duurzame wereld” en vormt het tweede deel van de tweede Duurzaamheidsverkenning.

*) www.nu.nl/news/1313444/85/’Aarde_raakt_overbelast’.html
(**) www.mnp.nl/nl/index.html

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *