Workshop Zorgeconomie

Als vervolg op de Inleidende cursussen ‘Solidaire Economie’ organiseert
Vóór de Verandering najaar 2007 een aantal workshops.
(Zie: http://www.globalternatives.nl/workshops)

Op zaterdag 1 december volgt:

DE ZORGECONOMIE
– een economische benadering voor een duurzame toekomst.

Het besturen van de huidige wereldeconomie met een neoliberaal model is vergelijkbaar met het besturen van een spaceshuttle met een scheepskompas uit de 19e eeuw. Het leidt tot economische zelfmoord. Het is tijd voor een nieuwe economische benadering. Wat is er mis met het huidig economisch denken? Hoe kan de zorgeconomie hierin verandering brengen?

In de 19e eeuw werd de basisfilosofie ontwikkeld van het neoliberaal economisch denken, waarmee we nu – in de 21e eeuw – nog steeds onze nationale economieën besturen. Al meer dan een eeuw wordt onze samenleving gemodelleerd vanuit een selectief utilitaristisch oogpunt, waarin het marktdenken centraal staat. Menselijke verhoudingen worden hierin gereduceerd tot ruilverhoudingen. Onbetaalde arbeid blijft onzichtbaar in
de economische statistieken. Zo ook het milieu. De natuur en biodiversiteit hebben geen waarde in het economisch model, zolang deze niet zijn uit te drukken in een marktprijs. De negatieve gevolgen van de markteconomie voor mens en milieu blijven buiten het zicht van de neoliberale economen. Terwijl de economie blijft doordraaien op het oude kompas uit de 19e eeuw, raken de natuurlijke bronnen uitgeput, de ecosystemen onherstelbaar ontwricht, het klimaat van slag en nemen de sociale spanningen en conflicten toe.

De tijd is rijp voor nieuwe economische benaderingen. De zorgeconomie is een benadering die streeft naar een wereldwijd evenwicht tussen het ecologisch systeem, de onbetaalde economie en de markteconomie. De geschiedenis toont aan dat elke zichzelf handhavende cultuur een complex netwerk heeft van zorg voor het eigen bestaan, zorg voor elkaar en zorg voor de (natuurlijke) omgeving om het leven en de kwaliteit van het bestaan van huidige en toekomstige generaties te waarborgen. In het model van de zorgeconomie staat de zorgende mens centraal. Betaalde arbeid is even belangrijk als onbetaalde arbeid. Economische groei betekent in de zorgeconomie niet toename van de geldeconomie, maar groei van de sociale en natuurlijke rijkdom. Economisch beleid dat gebaseerd is op de
zorgeconomie leidt tot duurzame kringloopsystemen voor productie en consumptie, tot respect voor het sociaalbiologische ritme van de mensen in de verschillende fases van het leven, tot een toename van lokale of regionale zelfvoorziening en tot versterking van sociale weefsels en solidariteit.

Doel:
De workshop geeft inzicht in de basisideeën van de zorgeconomie. Daarbij komen ook de eerste resultaten van onderzoek vanuit de zorgeconomie aan bod.

Doelgroep:
Mensen die al wat langer meedraaien in activiteiten van of onderzoek over economische alternatieven, en/of de cursus Inleiding Solidaire Economie hebben gevolgd. Deze workshop staat ook open voor anderen, bijvoorbeeld studenten of activisten uit de vrouwenbeweging, de sociale beweging of de milieubeweging. Van de deelnemers wordt belangstelling voor alternatieve vormen van economiebeoefening verwacht. Een opleiding in de economie is geenszins vereist.

Plaats, tijd, programma:
De workshop zal plaatsvinden op zaterdag 1 december in Utrecht van 10.00 uur tot ca. 16.3o. Een gedetailleerd programma is te vinden op:
http://www.globalternatives.nl/ws-se07-zorg

Deelnemersbijdrage:
De kosten van deelname aan de workshop bedragen 35 Euro, inclusief de lunch. Dit is het richtbedrag. Als deze bijdrage een probleem voor je is dan is het ook mogelijk om voor een geringer bedrag deel te nemen. Neem hierover dan even contact op met Jan Vugts (013 – 5425587 of [email protected]) De deelnemersbijdrage moet worden overgemaakt op giro 609060 van XminY Solidariteitsfonds te Amsterdam o.v.v. workshop Zorgeconomie
Voorbereiding
Ter voorbereiding krijgen de deelnemers/sters een week tevoren per e-mail een reader toegestuurd.

Aanmelden:
Aanmelding voor deelname aan de workshop is mogelijk tot UITERLIJK 24 november 2007 en kan uitsluitend via het aanmeldformulier op de website:
http://www.globalternatives.nl/ws-se07-zorg

Nadere informatie over de cursussen en workshops die door Vóór de Verandering georganiseerd worden is te vinden op: http://www.globalternatives.nl en te verkrijgen bij Jan Vugts: [email protected]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *