De kern van de zaak ?

Momenteel denk ik dat de hele discussie over de Rijnlandse werkcultuur en het Anglo-Amerikaanse business model wel eens terug te voeren zou kunnen zijn op 2 hoofdaxioma’s, wetenschapstheoretische/-filosofische uitgangspunten.

Piet Moerman heeft me geleerd onderscheid te maken tussen axioma’s en dogma’s:

  • * Axioma’s zijn uitgangspunten, die voor discussie vatbaar zijn
  • * Dogma’s zijn vaststaande, absolute, onwrikbare opvattingen, a la geloofsovertuigingen. Ze kunnen aanleiding zijn tot c.q. ontaarden in fundamentalisme, oorlogen, dat soort zaken

Het Rijnlandse en het Anglo-Amerikaanse gedachtengoed kwalificeren Moerman en Brouwer in hun fraaie, heldere boekje ‘Rijnlanders versus Angelsaksen’ als axioma’s. 

De 2 axioma’s waar ik op doel:

  1. 1. Alle wijsheid komt van boven
  2. 2. Er bestaat zoiets als ‘de waarheid’

Anglo-Amerikanen gaan uit van deze 2 axioma’s, als het geen dogma’s voor ze zijn.

1 is de/een rechtvaardiging voor de hierarchie. Als je hierin (bewust of onbewust) ‘gelooft’ en dan begint met zelfsturende teams, dan gaat het fout, dan brengen die niet wat je er waarschijnlijk van verwacht.

2 is ook over de scheiding tussen object en subject, tussen mensen en dingen, over ratio versus emotie. 2 is ook: alles is in modellen en getallen te vatten. 2 is ook: meten = weten.

Rijnlanders gaan uit van het tegenovergestelde:

  1. 1. Wijsheid is overal
  2. 2. Er is alleen maar perceptie

1 impliceert dat ieder zijn opvatting van waarde is, 2 dat het er bij verandering om gaat percepties te zien en te beinvloeden.

2 is ook over: inhoud is wat mensen in zich houden, leven is vol ‘facts’ én ‘feelings’.

Ik heb voor het Grote Rijnlandse Congres gedacht er daar in een Open Space aandacht voor te vragen, durfde het echter op die manier toen niet aan. Op die dag zelf was ook al zoveel moois …..  

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *