DeLimes Nieuwsbrief 1

Nieuw: DeLimes organisatieontwikkeling

Weg van de doorgeschoten Angelsaksische gekte. Verder vanuit de nuchtere Europese traditie. Vijf maanden na de oprichting van DeLimes organisatieontwikkeling blijkt Nederland – getuige de toenemende belangstelling voor dit initiatief – rijp voor een echt alternatief. Niet dat ontwikkelingsprogramma’s makkelijk zijn; de gedurige tomtomisering van vakmensen laat diepe sporen na in organisaties. Voor wie durft dus.

Intensieve Menshouderij: 15.000 exemplaren

Het boek Intensieve Menshouderij van Jaap Peters en Judith Pouw lijkt een open zenuw in onze samenleving te raken. Op 4 juni jl. ging het 15.000ste exemplaar over de toonbank, wat voor Nederlandse begrippen een regelrechte bestseller betekent. Ook de bijbehorende website wordt onverminderd druk bezocht.

13 juli: DeLimes netwerkdag

Elke tweede vrijdag van de maand komt het netwerk rond stichting DeLimes voor nieuw rijnlands organiseren, bijeen in Zwammerdam. 13 juli staat in het teken van het historisch perspectief. Een voorname reden om rijnlands te willen organiseren is immer dat dit beter aansluit bij de Europese traditie. Er zijn overigens geluiden binnen het netwerk om te komen tot een heuse rijnlandse beroepsvereniging. Opgeven voor de bijeenkomst kan via het secretariaat. De volgende netwerkdag is overigens pas na de zomer.

DeLimes Medezeggenschap

Ondernemingsraden hebben het moeilijk onder de toenemende Angelsaksische wind in organisaties. Hijgend lopen ze vaak achter de gebeurtenissen aan. Raden die echter vanuit een volwaardige alternatieve invalshoek naar de managementinitiatieven willen kijken, kunnen sinds kort voor training en advies terecht bij DeLimesMZ. Wie wil voorsorteren op die nieuwe rol die medezeggenschap te wachten staat in antwoord op het doorgeschoten aandeelhoudersbelang, kan inschrijven voor Een Goed Gesprek.

Slow Management

Op 27 juni verschijnt een nieuw managementblad in Nederland. De titel verraadt al waar het over gaat: uit de valkuil blijven van het alsmaar willen managen van problemen met modellen die toch te simpel zijn om de huidige complexiteit de baas te kunnen. Slow Management is reflectief maar vooral praktisch, kritisch maar bovenal constructief. Het laat zien wat organisaties zijn, wat er speelt, en hoe je op een andere manier uiteindelijk betere resultaten kunt boeken. Stil staan bij organiseren dus.

KaosPilots in Nederland

Het moet gek gaan wil in september niet het eerste team KaosPilots in Nederland van de grond komen. In week 25 vindt de workshop plaats voor studenten die toegelaten willen worden tot deze van oorsprong Deense school voor sociaal ondernemerschap. DeLimes, warm voorstander en medetrekker van deze ontwikkeling, heeft zich bereid verklaard een student te adopteren. Want uiteraard valt deze vernieuwing niet binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Aanmelden? Misschien kan het nog.

Aan- en afmelden

Denkt u weleens bij de huidige manier van managen: Ben ik nou gek? Dan heeft u waarschijnlijk iets aan deze nieuwe elektronische nieuwsbrief. We sturen hem u  toe omdat wij denken dat u zich teweer wilt stellen tegen de intensieve menshouderij, waarin menige organisatie langzaamaan verandert. Afmelden kan echter met één klik (klik op uitschrijven).

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *