Niet de werkers maar de geldwolven zijn de baas

Mathieu Weggeman komt in een allemachtig prachtig artikel tot een hoofdvraag: hebben we eigenlijk nog wel aandeelhouders nodig? Zijn antwoord is buitengewoon helder: nee. Kijk maar naar C&A, Friesland Coberco, KPMG, Nuon, Schiphol, SHV, VDL en vele andere succesvolle ondernemingen zonder beursnotering.

Het doet denken aan wat Donald Kalff ons leert: in de US zijn 75% van de ondernemingen beursgenoteerd, in Europa zo’n 25%, een voordeel van de laatste in vergelijking tot de eerste.

Dit vind je misschien ook leuk...

11 reacties

 1. Pierre schreef:

  Weliswaar een leuk artikel, soms wat ‘over the top’ en tamelijk gemakkelijk, maar in feite heeft Weggeman het over wat nu een uitwas aan het worden is van het kapitalisme. Door dat nu zonder commentaar (behalve dan de wat euforische toevoeging ‘allemachtig prachtig’) te plaatsen in een Rijnlandse context (deze website dus) wordt de indruk gewekt dat Angelsaksisch gelijk staat aan de ergste uitwassen van kapitalisme. En dat is natuurlijk niet zo! Net zomin als Rijnlands gelijk staat aan communistisch, of de ergste uitwaasen van dat systeem.

 2. vandervaart schreef:

  Het gaat wat ons betreft voor de helderheid in de discussie om 2 vormen van kapitalisme, waarbij Weggeman het heeft over de kern van het ene, het Angelsaksische.

 3. Pierre schreef:

  Dus als ik het goed begrijp, zijn er twee vormen van kapitalisme: Angelsaksisch en Rijnlands. Dat lijkt me nogal kras. Ook al zou dit de discussie verhelderen. Volgens mij maakt dit de discussie volstrekt troebel, maar goed.

 4. vandervaart schreef:

  Wat mij betreft mag je uitgebreider reageren (en natuurlijk ook verder rondkijken op de site). Wat bedoel je met dat onze tweedeling de discussie troebel maakt.

 5. Pierre schreef:

  Kapitalisme is een systeem dat je goed of slecht vindt. Rijnlands en Angelsaksisch zijn concepten. Kapitalisme wordt niet goed als je er een Rijnlandse saus overheen gooit. Of minder met een Angelsaksische dressing overgoten. Om de discussie helder te houden, zeker de verwarrende discussie rond het Rijnlandse en Angelsaksische thema, lijkt het raadzaam om systemen, in dit geval bijna ideologieen, gescheiden te houden van concepten, zeg maar toepassingen.

 6. Evers Sjaak schreef:

  Dank dat je op mijn uitnodiging ingaat; het wordt duidelijker hoe jij een en ander ziet. Naar ons idee is in het Angelsaksisch kapitalisme het belang van de aandeelhouder dominant, geld waar het allemaal om draait, met alle gevolgen vandien. In Rijnlands kapitalisme gaat het niet alleen om geld, zijn andere belangen gelijkwaardig daaraan, met alle gevolgen vandien. Wat voor wereld en wat voor soort organisaties willen wij, daar gaat het ons om. Willen we er dominant in: centen, getallen, markten, concurrentie, procedures en protocollen of willen we er van een ander karakter, met samenwerking, vertrouwen, mensen, vakmanschap, kwaliteit er dominant is. Willen we er poen, pegels en pecunia dominant in of willen we er een balans in tussen people, planet en profit.

 7. Pierre schreef:

  Dit alles laat onverlet dat er niet zoiets is als Angelsaksisch of Rijnlands kapitalisme. Als je het dan toch zo wil bezien, zou ik eerder kiezen voor Rijnlands met een kapitalistisch sausje. Onder het wat cynische motto ‘de schoorsteen moet toch roken’, of varend onder de optimistische of zelfs noodzakelijke 3-P vlag.
  Misschien is het als ‘denkoefening’ goed om dezelfde exercitie te houden, maar dan kapitalisme te vervangen door communisme.
  Verder raak ik er steeds meer van overtuigd dat kapitalisme en Rijnlands elkaar niet of slecht verdragen. Misschien is dat wel de reden dat in Rijnlands georienteerde ‘omgevingen’ slechts 25 % van de bedrijven in handen van aandeelhouders is!

 8. Sjaak Evers schreef:

  Jij legt een link tussen Rijnlands en Communisme. Dat doen wij dus niet.
  Na de val van de Muur leek de strijd gestreden, het Westers kapitalisme definitief gewonnen te hebben, over gebleven te zijn als het enige echte goede economisch model. Toen verscheen ook het boek van Fukuyama, het einde van de Geschiedenis. In 1991 verscheen echter ook het boek van Michel Albert: Kapitalisme tegen Kapitalisme, met daarin de stelling dat er (minstens) 2 vormen van kapitalisme zijn, het Angelsaksische en het Rijnlandse. Wij zien het Angelsaksische overal doordringen in bedrijven, ook in het onderwijs, bij de overheid en in de zorg en daar verzetten wij ons tegen. Aan de andere kant zien wij bedrijven zeer succesvol zijn, terwijl ze niet aan de beurs genoteerd zijn. Zie de voorbeelden van Mathieu, maar er zijn er veel meer. Verder valt er veel af te dingen op het succes van aan de beurs genoteerde ondernemingen. Zie bijvoorbeeld Donald Kalff en Jeremy Rifkin.

 9. Pierre schreef:

  Voor de goede orde: ik leg dus nadrukkelijk geen link tussen Rijnlands en communisme. Ook communisme is een systeem, of ideologie zo je wilt, net als kapitalisme. Ik verzet me alleen tegen het idee dat er goed en fout kapitalisme is, en dat kapitalisme goed is als er een Rijnlandse saus over wordt gesprenkeld. Een beetje als in de discussie over wapens. Ook dan hoor je wel eens dat het uitmaakt wie het wapen hanteert. Terwijl het resultaat hetzelfde is: doden.

 10. Sjaak Evers schreef:

  Lastig om discussie te voeren zo. Jij hebt andere definities dan wij. Als ik overzie wat je tot nu toe geschreven hebt, concludeer ik dat jij 2 systemen/ideologieen onderscheidt: kapitalisme en communisme en 2 concepten/toepassingen: rijnlands en angelsaksisch. Wij hebben het over 2 vormen van kapitalisme: rijnlands en angelsaksisch, waarbij jij ervan uitgaat dat die twee er niet zijn, waarbij wij vinden dat rijnlands kapitalisme goed is (om het even kort te zeggen) en angelsaksisch kapitalisme, waar jij je tegen verzet.

 11. Pierre schreef:

  Je hebt gelijk. Maar we kunnen de discussie helaas niet overdoen. Maar goed. Volgens mij (en vele anderen) is kapitalisme een marktsysteem of marktideologie, net zoals communisme. Rijnlands en Angelsaksisch zijn besturingsconcepten of systemen. Beide zijn toepasbaar in welk marktsysteem dan ook. Het hart van beide systemen ligt in wat Piet Moerman (een van de medewerkers van deze site meen ik) en JJ Brouwer Befehlstaktik of Auftragstaktik noemen. Dat heeft natuurlijk consequenties, maar heel puristisch gesteld zijn beide systemen op zich niet verantwoordelijk voor uitwassen. Beide zijn slechts een manier om een doel te bereiken. Het zijn wederom in essentie marktsystemen die wel tot uitwassen kunnen leiden. Bijvoorbeeld kapitalisme, ook al is dat Rijnlands georienteerd.
  Neem Gulpener. Voor het Limburgs Landbier wordt strikt gewerkt vanuit de 3-P filosofie. Dat heet dan een typisch en exemplarisch Rijnlands bedrijf. Maar voor alle andere bieren werkt men net zoals alle andere bierproducenten: marktconform even kort door de bocht. Is dit nu Angelsaksisch kapitalistisch? En het Landbier Rijnlands kapitalistisch?
  Een ander en dieper probleem is dat ambachtelijk of vakmanschap vaak wordt verward met Rijnlands. Beide zijn productiesystemen, en nog vaker marketingsystemen, die in principe binnen elk marktsysteem kunnen en soms moeten worden gebruikt. En dat los van het besturingsconcept. Hoewel ik zonder meer toegeef dat ambacht beter gedijt onder Rijnlandse besturing.
  Kortom: het is het kapitalistisch systeem dat maakt dat het geld de macht heeft en de zaken bepaalt. In bijvoorbeeld een communistisch systeem zou dat veel moeilijker lukken, ook al is het besturingsconcept Angelsaksisch. Misschien is het wel hetzelfde kapitalisme dat Rijnlands mogelijk maakt, omdat dat marktsysteem de vrijheid biedt aan alle mogelijke besturingssystemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *