Nieuw aandeelhoudersmodel voor duurzaam ondernemen

Beste Sjaak,

Misschien interessant voor de Rijnland website. Deze vriend Aloy Soppe is afgelopen donderdag gepromoveerd op dit onderwerp.

Groeten Ruud Thelosen

Nieuw aandeelhoudersmodel voor duurzaam ondernemen

Stimuleert het huidige aandeelhoudersmodel de beursgenoteerde bedrijven wel voldoende om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Aloy Soppe denkt dat het beter kan. Hij stelt een nieuw aandeelhoudersmodel voor, waarin ook werknemers, toeleveranciers en milieuorganisaties een actieve rol spelen. Soppe promoveert donderdag 16 november 2006 op zijn proefschrift Financiering als instrument voor een duurzame onderneming aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Soppe verbindt met zijn onderzoek de bestaande literatuur op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en van sociaal verantwoord beleggen (SVB). Hij past het containerbegrip ‘duurzaamheid’, dat vooral bekendheid heeft gekregen in de milieuwetenschappen, toe op financiële processen en markten.
Soppe kiest voor een zogeheten participantenbenadering (het stakeholdermodel) van de onderneming, in plaats van voor het bekende aandeelhoudersmodel (shareholdermodel). Op basis van een beschrijving van het verwachte risico en rendement voor de verschillende belanghebbenden (participanten) van een onderneming, stelt hij voor om de duurzame onderneming te financieren met behulp van zogeheten duale aandeelhouders.
Duale aandeelhouders zijn participanten in de onderneming, bijvoorbeeld werknemers, toeleveranciers en milieuorganisaties, die ook vermogen aan de onderneming verschaffen. Als een meerderheid van de onderneming gefinancierd is door deze duale aandeelhouders, worden de belangen van de verschillende participanten beter op elkaar afgestemd en zouden de transactiekosten op langere termijn kunnen dalen. Tevens komen de belangen van de invloedrijkste participanten meer op één lijn te liggen met aandeelhouders en bestuur (onder de veronderstelling dat ook het bestuur aandelen in de onderneming in bezit heeft). Dit wijkt af van het huidige aandeelhoudersmodel, waar de verschaffer van kapitaal (de pure aandeelhouder) de ultieme zeggenschap heeft. Daardoor streeft de vermogensverschaffer een rationeel maar eenzijdig belang na door het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde ten koste van de vaste contractanten van de onderneming. Vooral de positie van de eerder genoemde toeleveranciers en werknemers, maar ook economisch slecht vertegenwoordigde participanten zoals het milieu komen daardoor onder druk te staan.

Naast de terminologie van de verschillende duurzaamheidbegrippen worden in het tweede deel voorbeelden gegeven van financiële modellen waarbij de duurzaamheid expliciet in het prijsvormingsproces van de onderneming zelf wordt meegenomen. Ondernemingen met een transparante bestuursstructuur hebben een hoger verwacht rendement dan ondernemingen die dat niet nastreven. Op grond van de beschikbare data kunnen schaduwprijzen van duurzaam ondernemingsbeleid worden afgeleid die vooral bruikbaar zijn voor ondernemingen die duurzaamheid expliciet in hun ondernemingdoelstelling hebben opgenomen.

Promotoren: prof.dr. A de Bos, Bedrijfseconomie en prof.dr. J.F. Wempe, Business Ethics

Noot voor de redactie
Promotie Aloy Soppe, donderdag 16 november 2006, 11.00 uur

Plaats: Woudestein, senaatszaal
Info: Mediarelaties, Sandra van Beek, Yvette Nelen, tel. (010) 408 1216
e-mail [email protected]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *