Het Rijnland en de Benedictijnse traditie

Zoals we al in ons artikel "Het Rijnlands model als inspiratiebron" (Bakker e.a., HMR, nr. 103, 2005) aangaven, denken wij dat veel Rijnlandse waarden sterk bepaald zijn door de Europese geschiedenis. In deze geschiedenis spelen de Grieken, de Romeinen, Karel de Grote, de adel in de middeleeuwen, de gilden en het christendom en het christelijke kloosterleven een grote rol. Liefde voor de medemens, verantwoordelijkheid voor lijfeigenen en leerlingen en rentmeesterschap zijn enige aspecten uit die traditie, die we ook in modern jasje in het Rijnlands denken terug te vinden.

Belangrijk voor de Europese kloostertraditie is "De Regel van Benedictus", een geschrift waarin een aantal regels gegeven worden voor monnikken die in een klooster God zoeken en met elkaar samenleven. De regel is opgesteld zo rond 550 na Christus door Benedictus van Nursia. Tijdens zijn leven (ong. 480-550) stichtte hij een aantal kloosters. Vanuit zijn ervaring stelde hij De Regel samen. Nog steeds wordt de regel gehanteerd in katholieke kloosters. Nog steeds wordt er tijdens de maaltijd in kloosters uit De Regel voorgelezen.

Binnen de Europese managementliteratuur is Benedictus en zijn Regel ook ontdekt. Kloosters werken al vanaf, zeg het jaar 500 volgens de regels. Ze bestaan nog steeds. Ze kennen periodes van grote bloei en periodes waar relatief weinig mensen in kloosterverband willen leven, mediteren en werken. De laatste jaren neemt de belangstelling weer toe. Vanwege deze geschiedenis van 1500 jaar moet er toch iets in De Regel zitten dat managers zouden kunnen gebruiken om succes te realiseren, is de gedachte in de ‘Benedictijnse managementliteratuur’. Enkele titels m.b.t. "Benedictijns management" zijn:
– B. Kirchner: "Benedikt für Manager". Gabler GmbH, Wiesbaden, 2001.
– A. Grün: "Bezielend leidinggeven". Ten Have, Baarn/Kampen, 2002. (Oorspronkelijke, prachtige, titel in het Duits: "Menschen führen, Leben wecken")
– A. Grün. "Spiritualiteit voor Managers, leidinggeven vanuit waarden en deugden". Ten Have, Kampen, 2005.
– W. Derkse: "Een levensregel voor beginners". Lannoo, Tielt, 2000.
Deze boeken staan volgens mij vol met Rijnlandse waarden en uitgangspunten.

Bovenstaand verhaal is een lange inleiding naar een aantal artikelen m.b.t."Benedictijnse Rijnlandse/Europese beschouwingen". Wat wil het geval? De Benedictijner kloosters in Nederland geven een kwartaaltijdschrift uit: "BT, Benedictijns Tijdschrift". Dit altijd bijzonder interessante
tijdschrift handelt in zijn uitgave van september 2006 over Europees denken in Benedictijns perspectief. Van de eindredacteur hebben we toestemming gekregen om een aantal artikelen uit dit nummer op onze weblog te zetten. Zie bijgevoegde link.

Laat je inspireren en raken door de Benedictijner ideeën over het Rijnland/Europa!

Nol Hovens

BT, Benedictijns Tijdschrift.
p.a. Sint-Adelbertabdij,
1935 BH Egmond Binnen
[email protected]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *