De professional en de manager

Het staat zo mooi in het interview met Frans van Vught in de Volkskrant van zaterdag j.l., 14 jan.: "(…) nu kennis steeds belangrijker wordt, winnen de denkers over kennis aan gewicht. Hun toverwoord, innovatie, beperkt zich allang niet meer tot onderwijs en onderzoek – het gaat tegenwoordig om de inrichring van de hele maatschappij. Innovatie is sociale innovatie geworden". In onze Rijnlandse discussies hebben we het ook over organisaties en samenlevingen, met feitelijk vaak toch nogal een accent op samenlevingen, de NL-se en de Europese, hun geschiedenis, hun wortels en hun toekomst. Onze deskundigheid en dagelijkse ervaring zit maar heel beperkt bij samenlevingen, onze belangstelling zit daar dus wel. Ik wil graag weer wat meer focusseren op organisaties, zag een prachtige illustratie van wat wij het Rijnlandse model noemen en van een heldere keuze daarvoor + een uitwerking daarvan. Tegelijk wordt de discussie over Beroepseer en beroepszeer in een helder, inspirerend perspectief gezet. Ik doel op het artikel van Ramondt en Scholten in M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie: "DE PROFESSIONAL EN DE MANAGER, Coalitiegenoten?" Heb het nog niet digitaal beschikbaar kunnen krijgen. Raad dus aan het te pakken te zien te krijgen in je omgeving, als je het zelf niet hebt. In hun artikel kiezen zij nadrukkelijk expliciet voor een coalitieperspectief. Het uitgangspunt is de gelijkwaardigheid van partijen (Wij noemen dat een heldere keuze, voor het Rijnlandse model) Zij introduceren 2 rollen van de manager en 2 rollen van de professional en construeren een 2×2 matrix van rolopvattingen en dan gaat het over: acceptatie, dienstbaarheid, vertrouwen en commitment. Volgens mij is een soortgelijke opzet en redenering denkbaar voor de verhouding en spanning tussen het bedrijf en de vakman, de baas en de knecht, de werkgever en de werknemer, de lijn en de staf, zelfs tussen een klant en een leverancier (t’is maar wat je een organisatie noemt). Ze zetten hun redenering tegenover het opleggen van een politiek en bestuurlijk systeem dat geen of slechts een gebrekkige basis heeft in het commitment, respect en vertrouwen van coalitiegenoten. Dit lijkt -helaas- niet alleen de dominante redenering, maar ook de dominante praktijk te zijn in vele professionele organisaties, enz., enz… Ik vind het fantastisch, inspirerend. Wat mij betreft dus: veel plezier ermee. Sjaak Evers

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *